Search jobs

Find 32 jobs

# Job title Company Location Salary Range
1Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh (Dịch Vụ - Du Lịch) - Buôn Mê...NIC's ClientDac Lac1,000-2,000 USD
2Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh (Dịch Vụ - Du Lịch) - Nam ĐịnhNIC's ClientNam Dinh1,000-2,000 USD
3Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh (Dịch Vụ - Du Lịch) - Thái BìnhNIC's ClientThai Binh1,000-2,000 USD
4Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh (Dịch Vụ - Du Lịch) - Bắc NinhNIC's ClientBac Ninh1,000-2,000 USD
5Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh (Dịch Vụ - Du Lịch) - Bạc LiêuNIC's ClientBac Lieu1,000-2,000 USD
6Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh (Dịch Vụ - Du Lịch) - Cà MauNIC's ClientCa Mau1,000-2,000 USD
7Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh (Dịch Vụ - Du Lịch) - Sóc TrăngNIC's ClientSoc Trang1,000-2,000 USD
8Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh (Dịch Vụ - Du Lịch) - Thanh HóaNIC's ClientThanh Hoa1,500-2,000 USD
9Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh (Dịch Vụ - Du Lịch) - Đồng ThápNIC's ClientDong Thap1,500-2,000 USD
10Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh (Dịch Vụ - Du Lịch) - Thái...NIC's ClientThai Nguyen1,500-2,000 USD
11Chuyên viên Digital MarketingNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
12Nhân Viên Kinh Doanh Khối Khách Đoàn (Du Lịch)NIC's ClientHo Chi Minh300-500 VND
13Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách HàngNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
14Trưởng Phòng Truyền ThôngNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
15Trưởng Phòng Marketing (Du Lịch/ Thương Mại Điện Tử)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
16Outbound Sales Team LeaderNIC's ClientHo Chi Minh400-500 USD
17Online Marketing ExecutiveNIC's ClientHo Chi Minh400-600 USD
18F&B ManagerNIC's ClientHo Chi Minh1,000-1,500 USD
19General ManagerNIC's ClientHo Chi Minh2,000-4,000 USD
20Manager of Sales and Marketing (Hospitality) - Vietnamese...NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD