Search jobs

Find 1170 jobs

# Job title Company Location Salary Range
61Chuyên Viên Kinh Doanh Kim Loại MàuNIC's ClientHo Chi Minh-30,000,000 VND
62Risk Surveyor (Non-Life Insurance Underwriting)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
63Chuyên Viên ISO (KCN Phú Tài - Bình Định)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
64Nhân Viên Quản Lý Vùng Trồng Organic - Gia LaiVisimex JSCGia Lai8,000,000-10,000,000 VND
65Assistant To Business Director (Japanese Level: N2)NIC's ClientHo Chi Minh1,200
66Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong12,000,000-15,000,000 VND
67Nhân Viên Kinh Doanh (Kênh Siêu Thị)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
68Kỹ Thuật Viên Lắp Đặt Máy Bia TươiNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
69IT Comtor cum Quality Assurance (Japanese)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
70Progress Issue Manager cum IT Communicator (Japanese)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
71PHP Full Stack DeveloperNIC's ClientHo Chi Minh900
72PHP Full Stack LeaderNIC's ClientHo Chi Minh1,500
73Sales Admin (7 months)NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000
74Nhân Viên Kỹ Thuật Ép Thổi Nhựa (Đức Hòa Long An)NIC's ClientLong An20,000,000-25,000,000 VND
75Receptionist cum Admin Assistant (Temporary - 7 months)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
76Chuyên Viên Digital MarketingNIC GROUPHa NoiNegotiable
77Thủ Kho (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong7,000,000-10,000,000 VND
78Food Coloring Sales ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
79Network Engineer (Telecommunication - 3G/ 4G/ 5G)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
80Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong NaiNegotiable