Search jobs

Find 1118 jobs

# Job title Company Location Salary Range
61Phó Tổng Giám đốc Tài chínhNIC's ClientHa Noi3,000-6,500 USD
62Lễ Tân - Hành Chính Văn PhòngNIC's ClientHo Chi Minh7,000,000-10,000,000 VND
63Business Development DirectorNIC HR ConsultingHa Noi-2,000 USD
64Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Hạt Điều)Visimex JSCHo Chi Minh7,000,000-10,000,000 VND
65Associate LawyerNIC's ClientHa NoiNegotiable
66Sales ManagerNIC's ClientHa Noi1,500-2,000 USD
67(URGENT JOB!!!) SALES EXECUTIVENIC's ClientHa Noi500-1,600 USD
68Kỹ Sư Phần Mềm (Phát Triển Web Application)NIC's ClientThua Thien HueNegotiable
69Kỹ Sư Phần Mềm (Phát Triển Mobile Application)NIC's ClientThua Thien HueNegotiable
70[URGENT JOB!!!] ERP Developers (C#, ASP.NET, MSSQL, Java,...NIC's ClientHa Noi400-1,200 USD
71HRGA ManagerNIC's ClientVinh Phuc1,200-1,500 USD
72Purchasing ManagerNIC's ClientVinh Phuc1,200-1,500 USD
73Trưởng phòng MarketingNIC's ClientHa Noi20,000,000-45,000,000 VND
74Chuyên viên ISONIC GROUPHa Noi8,000,000
75Trưởng phòng kinh doanhNIC's ClientHa Noi1,000-2,000 USD
76Business Development Executive (HR Services)NIC HR ConsultingHa Noi500-700 USD
77Ericsson Tuyển gấp Lập trình viên (Python, Java)NIC's ClientHa Noi600-1,000 USD
78Ericsson Tuyển gấp Data center EngineerNIC's ClientHa Noi600-900 USD
79Business Development Manager (HR Services)NIC HR ConsultingHa Noi1,000-2,000 USD
80Phó Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Hóa Học Đặc Biệt - (Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable