Search jobs

Find 1366 jobs

# Job title Company Location Salary Range
61Marketing Director - FMCG - Phước Thái - Đồng NaiNIC's ClientDong Nai4,000-5,000 USD
62Account Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
63Digital Marketing Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
64Giám Đốc Nhân Sự (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
65Account Manager (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
66Account Director (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
67Planning Director (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
68Guest Service Manager (Korean)NIC's ClientDa Nang2,000-2,500 USD
69Trưởng Phòng Quản Lý Thi Công (Môi Trường)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
70Trưởng Phòng R&D (Môi Trường)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
71Nhân Viên Kinh Doanh (FMCG)Visimex JSCHo Chi Minh300-500 USD
72Marketing Director (Smartphone)NIC's ClientHo Chi Minh2,500-4,000 USD
73Nhân Viên Thu Mua Thuốc Thú Y – Long AnNIC's ClientLong An8,000,000-12,000,000 VND
74HR – Admin Executive (10tr – 12tr) – HCM – Q1NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-12,000,000 VND
75Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi Minh700-1,000 USD
76Guest Service Manager (Chinese Nationality)NIC's ClientDa Nang2,000-2,500 USD
77Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
78Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự Hành Chính - Bến Lức - Long AnNIC's ClientLong An20,000,000-30,000,000 VND
79Trưởng Phòng HSE - Bến Lức Long AnNIC's ClientLong An25,000,000-30,000,000 VND
80Phiên Dịch Tiếng Hàn Cho Ban Tổng Giám Đốc (Người Hàn)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable