Search jobs

Find 1107 jobs

# Job title Company Location Salary Range
61Chuyên viên ISONIC GROUPHa Noi8,000,000
62Trưởng phòng kinh doanhNIC's ClientHa Noi1,000-2,000 USD
63Chuyên Viên ISO (KCN Phú Tài - Bình Định)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
64Business Development Executive (HR Services)NIC HR ConsultingHa Noi500-700 USD
65Ericsson Tuyển gấp Lập trình viên (Python, Java)NIC's ClientHa Noi600-1,000 USD
66Ericsson Tuyển gấp Data center EngineerNIC's ClientHa Noi600-900 USD
67Business Development Manager (HR Services)NIC HR ConsultingHa Noi1,000-2,000 USD
68Phó Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Hóa Học Đặc Biệt - (Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
69Trưởng Phòng Kinh Doanh Phân Bón – Thức Ăn Gia Súc – (Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
70Kỹ Sư Hóa – Sub Acid (Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
71Kỹ Sư Hóa Sinh – Acid Amin ( Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
72Nhân Viên Kinh Doanh (Tinh Bột) - (Phước Thái – Đồng Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
73Cán Bộ Dự Bị - Phước Thái - Đồng NaiNIC's ClientDong NaiNegotiable
74Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh (Kênh hiện đại) – Phước...NIC's ClientDong NaiNegotiable
75Transmission SupportNIC's ClientHa Noi1,000- USD
76C&B ConsultantNIC HR ConsultingHa Noi500-800 USD
77CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - HCNIC's ClientHa Noi600- USD
78CHUYÊN VIÊN MARKETINGNIC's ClientHa Noi500
79Archicad Architect (District 8, HCM)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
80Chuyên Viên Xử Lý Báo Cáo/ Kế Toán Tổng Hợp Bán HàngNIC's ClientHo Chi Minh500-650 USD