Search jobs

Find 162 jobs

# Job title Company Location Salary Range
61Nhân Viên Nhân Sự (Bình Dương)Visimex JSCBinh DuongNegotiable
62Accounting Management (Manufacturing) – VietnameseNIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
63Trưởng Xưởng Thu Hồi – (Phước Thái , Đồng Nai)NIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
64Mechanical EngineerNIC's ClientHo Chi Minh600-1,000 USD
65International Sales Executive– Good Chinese (国际销售主管 - 好的中国)NIC's ClientTien Giang800-1,000 USD
66Trưởng Công Đoạn – Tiền Giang – Tiếng HoaNIC's ClientTien Giang600-700 USD
67Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ Điện-Tự Động Hóa –Phước...NIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
68Senior Financial Analysis - TaiwaneseNIC's ClientDong Nai3,000-5,000 USD
69Electrical Maintenance Manager-Phuoc Thai-Dong NaiNIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
70Senior Financial Analysis - VietnameseNIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
71Chuyên Viên Tư Vấn Chiến Lược Cấp CaoNIC's ClientDong Nai4,000-6,000 USD
72Phó Giám Đốc Nhân Sự - Tiền Giang (Công Ty Sản Xuất)NIC's ClientTien Giang1,000-1,200 USD
73Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự- Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc Bình...NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
74Giám Sát Bảo Trì (Nhà Xưởng)NIC's ClientTien Giang700-1,200 USD
75Phiên Dịch Tiếng Trung – Đồng NaiNIC's ClientDong Nai500-700 USD
76Trưởng Xưởng Tinh Chế Sub – Acid – (Phước Thái , Đồng Nai)NIC's ClientDak Nong1,500-2,000 USD
77Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Acid Amin – (Phước Thái ,...NIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
78Trưởng Xưởng Thực Nghiệm Acid Amin – (Phước Thái , Đồng Nai)NIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
79Trưởng Xưởng Lên Men – (Phước Thái , Đồng Nai)NIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
80Giám Đốc Nhà Máy (Bột Giặt)NIC's ClientHo Chi Minh1,200-2,000 USD