Search jobs

Find 190 jobs

# Job title Company Location Salary Range
61Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi Minh700-1,000 USD
62Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
63Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự Hành Chính - Bến Lức - Long AnNIC's ClientLong An20,000,000-30,000,000 VND
64Trưởng Phòng HSE - Bến Lức Long AnNIC's ClientLong An25,000,000-30,000,000 VND
65Kế Toán Tổng Hợp – Công Ty Sản Xuất – Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong Nai10,000,000-20,000,000 VND
66Phiên Dịch Tiếng Trung - VP Tổng Giám Đốc (Gò Dầu Đồng Nai)NIC's ClientDong Nai15,000,000-20,000,000 VND
67Port Supervisor (Giám Sát Cảng Vụ)NIC's ClientDong NaiNegotiable
68Kế Toán Tổng Hợp – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang17,000,000-20,000,000 VND
69Nhân Viên Biết Tiếng Trung – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang7,000,000-9,000,000 VND
70Trưởng Công Đoạn – (Tiếng Hoa – Tiền Giang)NIC's ClientTien Giang12,000,000-15,000,000 VND
71Nhân Viên Thu Mua – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang10,000,000-12,000,000 VND
72Kỹ Sư An Toàn (HSE –Tiếng Hoa – Tiền Giang)NIC's ClientTien Giang18,000,000-20,000,000 VND
73Kế Toán Giá Thành – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang14,000,000-16,000,000 VND
74Chủ Quản Giá Thành – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang15,000,000-20,000,000 VND
75Chủ Quản QC – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang15,000,000-20,000,000 VND
76Kỹ Sư Hệ Thống (QE) - Tiền GiangNIC's ClientTien Giang15,000,000-20,000,000 VND
77Trưởng Phòng Hành Chính – Tiếng Hoa (Tiền Giang)NIC's ClientTien GiangNegotiable
78财务部长 - 台湾人或中国人– (隆江前江) - 越南 (Finance Manager - Taiwanese or...NIC's ClientTien Giang2,000-3,000 USD
79Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành – Long Giang Tiền Giang (Tiếng...NIC's ClientTien GiangNegotiable
80Trưởng Chuyền – Sản Xuất Cỏ Nhân Tạo – Tiền Giang (Tiếng...NIC's ClientTien Giang600-700 USD