Search jobs

Find 191 jobs

# Job title Company Location Salary Range
61Kế Toán Trưởng – Tiếng Hoa - Tây Ninh (Sản xuất)NIC's ClientTay Ninh1,500-2,000 USD
62Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi Minh700-1,000 USD
63Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
64Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự Hành Chính - Bến Lức - Long AnNIC's ClientLong An20,000,000-30,000,000 VND
65Trưởng Phòng HSE - Bến Lức Long AnNIC's ClientLong An25,000,000-30,000,000 VND
66Kế Toán Tổng Hợp – Công Ty Sản Xuất – Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong Nai10,000,000-20,000,000 VND
67Phiên Dịch Tiếng Trung - VP Tổng Giám Đốc (Gò Dầu Đồng Nai)NIC's ClientDong Nai15,000,000-20,000,000 VND
68Port Supervisor (Giám Sát Cảng Vụ)NIC's ClientDong NaiNegotiable
69Kế Toán Tổng Hợp – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang17,000,000-20,000,000 VND
70Nhân Viên Biết Tiếng Trung – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang7,000,000-9,000,000 VND
71Trưởng Công Đoạn – (Tiếng Hoa – Tiền Giang)NIC's ClientTien Giang12,000,000-15,000,000 VND
72Nhân Viên Thu Mua – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang10,000,000-12,000,000 VND
73Kỹ Sư An Toàn (HSE –Tiếng Hoa – Tiền Giang)NIC's ClientTien Giang18,000,000-20,000,000 VND
74Kế Toán Giá Thành – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang14,000,000-16,000,000 VND
75Chủ Quản Giá Thành – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang15,000,000-20,000,000 VND
76Chủ Quản QC – Tiếng Hoa – Tiền GiangNIC's ClientTien Giang15,000,000-20,000,000 VND
77Kỹ Sư Hệ Thống (QE) - Tiền GiangNIC's ClientTien Giang15,000,000-20,000,000 VND
78Trưởng Phòng Hành Chính – Tiếng Hoa (Tiền Giang)NIC's ClientTien GiangNegotiable
79财务部长 - 台湾人或中国人– (隆江前江) - 越南 (Finance Manager - Taiwanese or...NIC's ClientTien Giang2,000-3,000 USD
80Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành – Long Giang Tiền Giang (Tiếng...NIC's ClientTien GiangNegotiable