Search jobs

Find 1170 jobs

# Job title Company Location Salary Range
81Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa (Long Thanh - Đong Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
82Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường Quốc Tế (Long Thành Đồng...NIC's ClientDong NaiNegotiable
83Giám Đốc Kinh Doanh Hạt Nêm - Chi Nhánh CampuchiaNIC's ClientOtherNegotiable
84Chủ Nhiệm/Phó Chủ Nhiệm KD SP Hóa Học, Phân Bón (Long Thành...NIC's ClientDong NaiNegotiable
85Giám Đốc Kinh Doanh Ngành Hàng Gạch (HCM)NIC's ClientHo Chi Minh40,000,000
86Erp Manager (Thương Mại Điện Tử)NIC's ClientHo Chi Minh3,000
87Erp Manager (Mảng Nhân Sự)NIC's ClientHo Chi Minh3,000-4,000 USD
88Erp Manager (Chuỗi Cung Ứng)NIC's ClientHo Chi Minh3,000-4,000 USD
89Industrial Sales Manager (Chemical/ Coating/ Painting)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
90Giám Đốc Kinh Doanh Ngành Hàng Thép (HCM)NIC's ClientHo Chi Minh400,000,000-60,000,000 USD
91Giám Đốc Kinh Doanh Ngành Hàng SơnNIC's ClientHo Chi Minh40,000,000-60,000,000 VND
92Nhân Viên Kinh Doanh -Lò Hơi (Q9)NIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-10,000,000 USD
93Trưởng Phòng Kinh Doanh Lò Hơi (Q9)NIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-25,000,000 VND
94Supply Chain Director (Retail) - HCMNIC's ClientHo Chi Minh3,000
95Planning and Development Director (Retail)NIC's ClientHo Chi Minh7,000-8,000 USD
96Sales Director (Retail) – Construction MaterialsNIC's ClientHo Chi Minh3,000-4,000 USD
97Purchasing Director (Commercial Products)NIC's ClientHo Chi Minh2,500-3,000 USD
98Sales Export Executive (Agricultural Product - Expat)Visimex JSCHo Chi MinhNegotiable
99IT Comtor Leader (Japanese)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,500 USD
100Senior C&B (Outsourcing)NIC GROUPHo Chi Minh700-1,000 USD