Search jobs

Find 1025 jobs

# Job title Company Location Salary Range
81Digital Marketing Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
82Giám Đốc Nhân Sự (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
83Marketing Director (Smartphone)NIC's ClientHo Chi Minh2,500-4,000 USD
84Nhân Viên Thu Mua Thuốc Thú Y – Long AnNIC's ClientLong An8,000,000-12,000,000 VND
85HR – Admin Executive (10tr – 12tr) – HCM – Q1NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-12,000,000 VND
86Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi Minh700-1,000 USD
87Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm (Thịt Heo)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
88Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự Hành Chính - Bến Lức - Long AnNIC's ClientLong An20,000,000-30,000,000 VND
89Trưởng Phòng HSE - Bến Lức Long AnNIC's ClientLong An25,000,000-30,000,000 VND
90Phiên Dịch Tiếng Hàn Cho Ban Tổng Giám Đốc (Người Hàn)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
91Trưởng Ngành Hàng/ Trưởng Cửa Hàng (Thịt Heo Sạch)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
9208 Field Service Operations (FSO) EngineerNIC's ClientHo Chi Minh, Ha NoiNegotiable
93Java Developer, Nodejs(AngularJS)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
94PHP LeaderNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
95Online Sales StaffNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
96Giám Sát Hành Chính Nhân Sự - Bến Lức - Long AnNIC's ClientLong An15,000,000-17,000,000 VND
97Biên Phiên Dịch Tiếng Tiếng Anh – Q1 - HCMNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
98Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn - Q1 - HCMNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
99Graphics Designer - HCM- Q1NIC's ClientHo Chi Minh600-700 USD
100Senior RF EngineerNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD