Search jobs

Find 1107 jobs

# Job title Company Location Salary Range
81Nhân Viên Hóa Thực Phẩm (Điều Chuyên Sâu) - Bình DươngNIC's ClientBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
82Giám Đốc Kinh Doanh (Thiết Bị Y Tế)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
83Nhân Viên Kinh Doanh Nội Địa Và Điều Thô (Tân Uyên - Bình...Visimex JSCBinh Duong9,000,000-10,000,000 VND
84Giám Đốc Kỹ Thuật Nhà Máy (Nhựa) – Đức Hòa Long An - Lương...NIC's ClientLong An30,000,000-50,000,000 VND
85Kế Toán Nhà Máy (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh DuongNegotiable
86Kế Toán Sản Xuất (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
87Nhân Viên Bán Hàng (Bia - Kênh Siêu Thị)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
88Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong Nai12,000,000
89Giám Đốc Nhà Máy Điều (Quy Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
90Quản Lý Sản Xuất Điều Chuyên Sâu (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh DuongNegotiable
91Chuyên Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm (Hạt điều -...Visimex JSCBinh Duong12,000,000-15,000,000 VND
92Kế Toán & Thủ Kho Điều Chuyên Sâu (Bắc Tân Uyên - Bình...NIC's ClientBinh DuongNegotiable
93Marketing Manager (FMCG)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
94Sales Manager (Telecom/ Mobile Platform)NIC's ClientHo Chi Minh1,500
95Thủ Kho - Bắc Tân Uyên – Bình DươngVisimex JSCBinh Duong7,000,000-9,000,000 VND
96Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông (Fresher) – Hcm (Tân Bình)NIC's ClientHo Chi Minh8,000,000
97Nhân Viên KCS (Hạt Điều - Qui Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable
98Trưởng Nhóm Sản Xuất In Bao BìNIC's ClientHo Chi Minh500-600 USD
99Trưởng Phòng Lập Trình ERPNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,500 USD
100Kế Toán Sản Xuất (Quy Nhơn)Visimex JSCBinh DinhNegotiable