Search jobs

Find 1178 jobs

# Job title Company Location Salary Range
81Sales Admin (7 months)NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000
82Nhân Viên Kỹ Thuật Ép Thổi Nhựa (Đức Hòa Long An)NIC's ClientLong An20,000,000-25,000,000 VND
83Receptionist cum Admin Assistant (Temporary - 7 months)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
84Chuyên Viên Digital MarketingNIC GROUPHa NoiNegotiable
85Thủ Kho (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)Visimex JSCBinh Duong7,000,000-10,000,000 VND
86Food Coloring Sales ManagerNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
87Network Engineer (Telecommunication - 3G/ 4G/ 5G)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
88Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa - Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong NaiNegotiable
89Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa (Long Thanh - Đong Nai)NIC's ClientDong NaiNegotiable
90Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường Quốc Tế (Long Thành Đồng...NIC's ClientDong NaiNegotiable
91Giám Đốc Kinh Doanh Hạt Nêm - Chi Nhánh CampuchiaNIC's ClientOtherNegotiable
92Chủ Nhiệm/Phó Chủ Nhiệm KD SP Hóa Học, Phân Bón (Long Thành...NIC's ClientDong NaiNegotiable
93Giám Đốc Kinh Doanh Ngành Hàng Gạch (HCM)NIC's ClientHo Chi Minh40,000,000
94Erp Manager (Thương Mại Điện Tử)NIC's ClientHo Chi Minh3,000
95Erp Manager (Mảng Nhân Sự)NIC's ClientHo Chi Minh3,000-4,000 USD
96Erp Manager (Chuỗi Cung Ứng)NIC's ClientHo Chi Minh3,000-4,000 USD
97Industrial Sales Manager (Chemical/ Coating/ Painting)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
98Giám Đốc Kinh Doanh Ngành Hàng Thép (HCM)NIC's ClientHo Chi Minh400,000,000-60,000,000 USD
99Giám Đốc Kinh Doanh Ngành Hàng SơnNIC's ClientHo Chi Minh40,000,000-60,000,000 VND
100Nhân Viên Kinh Doanh -Lò Hơi (Q9)NIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-10,000,000 USD