Search jobs

Find 236 jobs

# Job title Company Location Salary Range
81International Sales Executive– Good Chinese (国际销售主管 - 好的中国)NIC's ClientTien Giang800-1,000 USD
82HR ManagerNIC's ClientHo Chi Minh1,200-2,000 USD
83Chuyên Viên Tuyển Dụng (Hanoi)NIC's ClientHa NoiNegotiable
84Chuyên Viên Tuyển Dụng (HCM)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
85Trưởng Phòng Tuyển DụngNIC's ClientHa NoiNegotiable
86HR Manager (Manufacturing)NIC's ClientDong NaiNegotiable
87Trưởng Công Đoạn – Tiền Giang – Tiếng HoaNIC's ClientTien Giang600-700 USD
88Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ Điện-Tự Động Hóa –Phước...NIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
89Senior Financial Analysis - TaiwaneseNIC's ClientDong Nai3,000-5,000 USD
90Electrical Maintenance Manager-Phuoc Thai-Dong NaiNIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
91Senior Financial Analysis - VietnameseNIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
92Chuyên Viên Tư Vấn Chiến Lược Cấp CaoNIC's ClientDong Nai4,000-6,000 USD
93Phó Phòng Kế Toán (Sản Xuất)NIC's ClientBinh Duong1,200-1,500 USD
94Kỹ Sư Cải Tiến (Sản Xuất)NIC's ClientBinh Duong400- USD
95Phó Giám Đốc Nhân Sự - Tiền Giang (Công Ty Sản Xuất)NIC's ClientTien Giang1,000-1,200 USD
96Chuyên Viên R&D (Thực Phẩm Chế Biến/ Thực Phẩm Đông Lạnh)NIC's ClientHo Chi Minh650-1,000 USD
97Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự- Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc Bình...NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
98Giám Sát Bảo Trì (Nhà Xưởng)NIC's ClientTien Giang700-1,200 USD
99Phiên Dịch Tiếng Trung – Đồng NaiNIC's ClientDong Nai500-700 USD
100Trưởng Xưởng Tinh Chế Sub – Acid – (Phước Thái , Đồng Nai)NIC's ClientDak Nong1,500-2,000 USD