Search jobs

Find 191 jobs

# Job title Company Location Salary Range
81Trưởng Chuyền – Sản Xuất Cỏ Nhân Tạo – Tiền Giang (Tiếng...NIC's ClientTien Giang600-700 USD
82Qc Supervisor (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Hoa) - Tiền GiangNIC's ClientTien Giang800-1,000 USD
83Quản Lý Hệ Thống Chất Lượng (Tiền Giang)- Tiếng Hoa or...NIC's ClientTien Giang15,000,000-20,000,000 VND
84Phó Tổng Giám Đốc – Phụ Trách Phát Triển Kinh Doanh –Dược...NIC's ClientHo Chi Minh3,000-5,000 USD
85Chuyên Viên ISONIC's ClientHa NoiNegotiable
86Trợ lý Phiên dịch Tiếng Hàn cho Ban Tổng Giám đốc (Người...NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
87QC Executive (Long Giang Tiền Giang)NIC's ClientTien Giang10,000,000-200,000,000 VND
88Production Manager (CNC/ Precision)NIC's ClientBinh DuongNegotiable
89Phiên Dịch Tiếng Trung - Phước Thái - Đồng NaiNIC's ClientDong Nai12,000,000-15,000,000 USD
90Giám Đốc Nhà Máy Điều Bình DươngNIC HR ConsultingBinh DuongNegotiable
91Accounting Management (Manufacturing) – VietnameseNIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
92Trưởng Xưởng Thu Hồi – (Phước Thái , Đồng Nai)NIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
93Mechanical EngineerNIC's ClientHo Chi Minh600-1,000 USD
94International Sales Executive– Good Chinese (国际销售主管 - 好的中国)NIC's ClientTien Giang800-1,000 USD
95Trưởng Công Đoạn – Tiền Giang – Tiếng HoaNIC's ClientTien Giang600-700 USD
96Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ Điện-Tự Động Hóa –Phước...NIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
97Senior Financial Analysis - TaiwaneseNIC's ClientDong Nai3,000-5,000 USD
98Electrical Maintenance Manager-Phuoc Thai-Dong NaiNIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
99Senior Financial Analysis - VietnameseNIC's ClientDong Nai1,500-2,000 USD
100Chuyên Viên Tư Vấn Chiến Lược Cấp CaoNIC's ClientDong Nai4,000-6,000 USD