Search jobs

Find 1412 jobs

# Job title Company Location Salary Range
101General Accountant (Trading)NIC's ClientHo Chi Minh700-850 USD
102Trưởng Phòng Nhân SựNIC's ClientHo Chi Minh1,200-1,700 USD
103Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Nông Sản)Visimex JSCHo Chi MinhNegotiable
104Managing Director (Animal/ Animal Feed)NIC's ClientHo Chi Minh5,000-7,000 USD
105财务部主任 (Chủ Quản Tài Vụ)- Bình Dương – Bấc Tân UyênNIC's ClientBinh Duong1,300-1,600 USD
106Kế Toán Trưởng – Tiếng Hoa - Tây Ninh (Sản xuất)NIC's ClientTay Ninh1,500-2,000 USD
107Trưởng Phòng Kinh Doanh (Quảng Cáo/ Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh1,000-2,000 USD
108Marketing Director - FMCG - Phước Thái - Đồng NaiNIC's ClientDong Nai4,000-5,000 USD
109Account Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
110Digital Marketing Director (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
111Giám Đốc Nhân Sự (Truyền Thông)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
112Account Manager (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
113Account Director (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
114Planning Director (Digital)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
115Guest Service Manager (Korean)NIC's ClientDa Nang2,000-2,500 USD
116Trưởng Phòng Quản Lý Thi Công (Môi Trường)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
117Trưởng Phòng R&D (Môi Trường)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
118Nhân Viên Kinh Doanh (FMCG)Visimex JSCHo Chi Minh300-500 USD
119Marketing Director (Smartphone)NIC's ClientHo Chi Minh2,500-4,000 USD
120Nhân Viên Thu Mua Thuốc Thú Y – Long AnNIC's ClientLong An8,000,000-12,000,000 VND