Search jobs

Find 1023 jobs

# Job title Company Location Salary Range
101Senior Front-end Developer (ReactJS)NIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
102Recruitment Cum Admin StaffNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
103Chuyên Viên Kinh Doanh XNKNIC HR ConsultingHo Chi MinhNegotiable
104Trưởng Nhóm C&BNIC HR ConsultingHa NoiNegotiable
105Cosmetics Sales Executive - HCMNIC's ClientHo Chi Minh500-700 USD
106Trợ Lý - Phân Tích Chứng KhoánNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
107Android DeveloperNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
108IOS DeveloperNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
109Social Media Manager (Chương trình Truyền Hình)NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-20,000,000 VND
110Nhân viên Thiết Kế Đồ Họa cho Facebook PageNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
111Admin quản lý Facebook PageNIC's ClientHo Chi MinhNegotiable
112Quản Lý Sản Xuất Xưởng Phân Bón – (Phước Thái , Đồng Nai)NIC's ClientDien Bien, Dong Nai1,500-2,000 USD
113Kế Toán Tổng Hợp – Công Ty Sản Xuất – Phước Thái Đồng NaiNIC's ClientDong Nai10,000,000-20,000,000 VND
114Phiên Dịch Tiếng Trung - VP Tổng Giám Đốc (Gò Dầu Đồng Nai)NIC's ClientDong Nai15,000,000-20,000,000 VND
115Port Supervisor (Giám Sát Cảng Vụ)NIC's ClientDong NaiNegotiable
116Biên Tập Mảng GameNIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-15,000,000 VND
117Biên Tập Viên phụ trách chuyên mục Xe HơiNIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-15,000,000 VND
118Sales Executive - Account Manager (Ads)NIC's ClientHo Chi Minh10,000,000-20,000,000 VND
119Biên Tập Viên Chuyên Mục Lịch SửNIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-15,000,000 VND
120Biên Tập Viên Mảng Công Nghệ SốNIC's ClientHo Chi Minh8,000,000-15,000,000 VND