Search jobs

Find 1078 jobs

# Job title Company Location Salary Range
101Trưởng Phòng Quản Lý Nguồn Vốn - (Bình Thạnh HCM)NIC's ClientHo Chi Minh25,000,000-30,000,000 VND
102Nhân Viên Triển Khai ERP – Tiếng Hoa- Tiền GiangNIC's ClientTien Giang12,000,000-15,000,000 VND
103Nhân Viên Thanh Khoản (Tiền Giang) – Tiếng HoaNIC's ClientTien Giang8,000,000-10,000,000 VND
104Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu (Thanh Khoản) – Tiền Giang – Tiếng...NIC's ClientTien Giang12,000,000-20,000,000 VND
105Factory Manager (Duc Hoa - Long An) - Plastics - English...NIC's ClientLong An35,000,000-45,000,000 VND
106Giám Đốc Dự Án Bất Động Sản - HCMNIC's ClientHo Chi Minh25,000,000-30,000,000 VND
107Giám Đốc Nhân Sự - Q2 (TL Tổng Giám Đốc Phụ Trách Nhân Sự -...NIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
108Secretary For Ceo (Interpreting in Korean) – Quảng NgãiNIC's ClientQuang Ngai1,000-2,000 USD
109Training Manager( Soft Skill)- Quảng NgãiNIC's ClientQuang Ngai1,000-2,000 USD
110HR Manager – Manufacturing – Quang Ngai ProvinceNIC's ClientQuang NgaiNegotiable
111Trợ Lý Chiến Lược Tổng Giám Đốc (Tài Chính) - HCMNIC's ClientHo Chi Minh2,000-3,000 USD
112Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành (D/v Giao Thông Vận Tải)NIC's ClientHo Chi Minh2,000-5,000 USD
113Lễ Tân Hành Chính – HCM – Q1NIC GROUPHo Chi Minh7,000,000-8,000,000 VND
114Trưởng Phòng Kinh Doanh Máy Lạnh - HCMNIC's ClientHo Chi Minh20,000,000-40,000,000 VND
115Phó Phòng Kỹ Thuật Lò Hơi – HCM (dịch vụ)NIC's ClientHo Chi Minh15,000,000-20,000,000 VND
116Nhân Viên Vận Hành Máy – Bắc Tân Uyên Bình DươngVisimex JSCBinh Duong7,000,000-8,000,000 VND
117Giám Đốc Kinh Doanh Thực Phẩm Đông Lạnh (HCM)NIC's ClientHo Chi Minh1,500-2,000 USD
118Trưởng Nhóm Marketing (Digital)NIC's ClientHo Chi Minh18,000,000-25,000,000 VND
119Account Manager (Korean) - EDGE POLYMERNIC's ClientLong An2,000-5,000 USD
120Chuyên Viên C&BNIC GROUPHo Chi Minh7,000,000-10,000,000 VND