Acting Marketing Manager (FMCG)

Locations

Ho Chi Minh

賃金

1,500 - 2,000 USD

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

消費者製品

Job ID

1878

NIC’s Client

仕事内容

– Thiết lập ngân sách marketing, trình Ban Tổng Giám đốc duyệt.
– Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.
– Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của –
– Công ty đối với hoạt động tiếp thị.
– Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động kinh doanh.
– Phối hợp với Bộ phận Sản xuất xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty;
– Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.
– Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này; đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm của Công ty.
– Báo cáo với Tổng Giám đốc công ty định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của TGĐ, bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.
– Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm cho công ty.
– Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền; đảm bảo mục tiêu chung của Công ty đạt kết quả tối ưu.
– Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing.
– Quản lý toàn bộ nhân viên phòng marketing.
– Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty tổ chức triển khai các hoạt động marketing, đánh giá thị trường trong khu vực.
– Thực hiện báo cáo theo đúng Qui định, hướng dẫn, chất lượng báo cáo phải đảm bảo
– Thực hiên các chế độ báo cáo theo đúng qui định, chất lượng báo cáo
– Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

必要なスキル

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, Quản Trị Kinh Doanh, Marketing - Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, tiếp thị nhãn hiệu, quảng cáo … trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm ở vị trí quản lý hoặc giám sát cho các công ty đa quốc gia/công ty có qui mô lớn về ngành hàng sữa, thực phẩm/ngành hàng tiêu dùng nhanh. - Có khả năng lên kế hoạch chi tiết cho các chương trình Marketing được giao - Có khả năng triển khai hoàn thành các kế hoạch đã hoạch định đúng hạn - Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng đàm phán, thương lượng - Kỹ năng thuyết trình/trình bày thuyết phục - Kỹ năng giải quyết vấn đề - Kỹ năng làm việc nhóm - Giao tiếp tốt tiếng Anh hoặc tiếng Hoa. - Thành thạo vi tính văn phòng. - Năng động, sáng tạo - Tinh thần làm việc tập thể cao - Nhiệt tình, chủ động trong công việc - Có khả năng quản lý thời gian & ưu tiên công việc tốt, chịu được áp lực cao - Thích nghi tốt với môi trường làm việc và văn hoá công ty