Android Developer

Locations

Ho Chi Minh

賃金

取引

Experience

2 五 2 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

IT-ソフトウェア

Job ID

2253

NIC’s Client

仕事内容

– Developing and maintaining Android or iOS application for Japanese company.
– Researching the solutions for solving problem on design and development process.
– Creating detailed design based on analyzed specification.
– Support estimate for related development tasks and risks for team leader.

– Phát triển và bảo trì ứng dụng Android hoặc IOS cho công ty Nhật;
– Nghiên cứu giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế và tiến độ lập trình;
– Tạo bản thiết kế chi tiết và thiết kế database dựa trên specification được phân tích;
– Hỗ trợ trưởng nhóm ước lượng/ dự đoán những nhiệm vụ và rủi ro phát sinh liên quan trong quá trình lập trình.

a) Education & Experience
– Bachelor degree in Information Technology.
– Must have some Android or iOS application development experience at work or university class.
b) Hard Skills
– Basic knowledge of Android application development.
– Basic knowledge of
• Android: Java, Dalvik VM.
• iOS: Objective-C, Swift plus.
– Basic knowledge of RESTful API.
– Basic knowledge of security.
– Good research skill.
c) Soft Skills
– Reading and writing in English fluently.
– Advanced communication skill.
– Active attitude.
– Contribution to team and customer.
– Good problem-solving skill.

a. Trình độ học vấn và kinh nghiệm
– Bằng cử nhân về Công nghệ thông tin;
– Phải có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Android hoặc IOS trong công việc hoặc ở trường đại học.
b. Hard Skills
– Có kiến thức cơ bản về việc phát triển ứng dụng Android;
– Có kiến thức cơ bản về:
 Android: Java, Dalvik VM.
 iOS: Objective-C, Swift plus.
– Có kiến thức cơ bản về RESTful API.
– Có kiến thức cơ bản về hệ thống bảo mật;
– Kỹ năng nghiên cứu tốt;
c. Soft Skills
– Khả năng đọc viết Tiếng Anh thành thạo;
– Kỹ năng giao tiếp tốt;
– Thái độ tích cực.
– Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

[Quyền lợi chung]
1. Có các giải thưởng “Nhân viên xuất sắc trong tháng/năm”, “Thanks award”, “Nhóm xuất sắc trong tháng/năm”, “Nhân viên tiến bộ nhất trong năm”..
2. Đánh giá tăng lương & nâng ngạch 01 lần/ năm
3. Nhận lương tháng 13 theo quy định công ty.
4. Du lịch nhân viên 1 lần/ năm
5. Tham gia tiệc công ty gần như mỗi tháng (Tiệc trưa, Tiệc tối, Tất niên, Tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty,…)
6. Miễn phí tiền gởi xe
7. Có cơ hội tham gia vào các lớp tiếng Nhật và các câu lạc bộ (bóng đá, cầu lông, guitar…)
8. Kiểm tra sức khỏe định kỳ
9. BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo luật Việt Nam
10. Môi trường làm việc năng động
11. Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài
PHÚC LỢI NHÂN VIÊN
Building a stable career with dynamic promotion and job opportunities

Joining party (lunch party, dinner party, year-end party,…) almost every month

Attractive company bonus every month/year

KỸ NĂNG LIÊN QUAN
Software Developer (both Graduated and Experienced Positions Are Available)DeveloperKỹ Sư Công Nghệ Thông Tin