Cán Bộ Dự Bị – Phước Thái – Đồng Nai

Locations

Dong Nai

賃金

取引

Experience

1 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

製造

Job ID

2456

NIC’s Client

仕事内容

• Hỗ trợ chủ quản giải quyết công việc
• Theo dõi, phân tích, báo cáo lập kế hoạch công việc, đưa ra phương án cải tiến, nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc.
• Một số công việc cấp trên giao.

必要なスキル

• Không hạn chế khoa ngành: Quản lý, Kinh tế, Công nghệ Hóa Sinh,Công nghệ Thực phẩm, Ngoại ngữ,… • Ưu tiên tuyển dụng du học sinh ở Đài Loan, Trung Quốc... • Thành thạo tiếng Hoa hoặc tiếng Anh. • Khả năng giao tiếp tốt, có thể thích ứng với nhiều công việc và vị trí khác nhau.