Chuyên Viên ISO

Locations

Ha Noi

賃金

取引

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

製造食料と飲料

Job ID

2167

NIC’s Client

仕事内容

• Xây dựng và duy trì Hệ thống ISO cho toàn Công ty. Đảm bảo duy trì hệ thống ISO theo tiêu chuẩn 9001 – 2015 của Công ty hoạt động có hiệu lực và hiệu quả.
• Lập và thực hiện kế hoạch (năm) kiểm soát, đánh giá định kỳ việc tuân thủ hệ thống ISO của các phòng ban, bộ phận. Thường xuyên kiểm tra các bộ phận đảm bảo các chính sách và quy trình được thông qua và thực hiện đầy đủ.
• Ghi nhận các điểm không phù hợp. Phát hành Phiếu Yêu Cầu Khắc phục (Corrective Action Request) và theo dõi, nhắc nhở các Khối, Phòng ban, Bộ phận trong việc khắc phục những điểm không phù hợp của. Lập và lưu hồ sơ Khắc phục cho tất cả các điểm không phù hợp của từng phòng ban.
• Tìm kiếm các giải pháp cải thiện các hệ thống quản lý chất lượng của công ty.
• Phối hợp thực hiện đánh giá chất lượng bởi bên thứ ba.
• Cải tiến hệ thống văn bản ISO
• Đào tạo hệ thống ISO trong phạm vị nội bộ các phòng ban, bộ phận
• Quản lý hệ thống tài liệu hồ sơ ISO: 9001-2015
• Xây dựng các quy trình quản lý và tác nghiệp toàn công ty
• Phối hợp với phòng Dịch vụ nhân sự xây dựng các chính sách khen thưởng, kỷ luật trong công ty
• Xây dựng quy trình quản lý sản xuất và vận hành tại các nhà máy
• Chuẩn hóa lại các văn bản, giấy tờ của công ty
• Kiểm soát hệ thống của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015
• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

必要なスキル

• Cử nhân khoa học xã hội hoặc quản trị doanh nghiệp, Quản trị Nhân lực, Luật, Ngoại ngữ • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương • Có chứng chỉ đào tạo chuyên gia đánh giá/chuyên gia tư vấn ISO 9001:2015 • Ưu tiên có chứng chỉ ISO 22000:2005, BRC • Đã từng có kinh nghiệm quản lý ISO cho các tập đoàn, công ty lớn. Ưu tiên công ty sản xuất về thực phẩm, nông sản. • Ngoại ngữ: giao tiếp cơ bản, có khả năng đọc dịch tài liệu tiếng Anh • Có khả năng lập kế hoạch, điều phối thực hiện kế hoạch hiệu quả • Có kiến thức và hiểu biết về ISO cũng như các luật liên quan đến người lao động • Hiểu về qui định chính sách và luật lao động • Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử khéo léo