Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Locations

Ha Noi

賃金

12,000,000 - 15,000,000 VND

Experience

2 五 2 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

セキュリティと法執行

Job ID

1459

NIC’s Client

仕事内容

1. Nhiệm vụ:
– Trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc kiểm toán và soát xét toàn bộ công việc kiểm toán theo kế hoạch, báo cáo kiểm toán và đảm bảo yêu cầu chuyên môn.
– Kiểm tra tính trung thực và hợp lý của số liệu, thông tin kế toán và báo cáo tài chính.
– Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng công ty và thực hiện kiểm toán nội bộ theo kế hoạch hoặc đột xuất.
– Kiến nghị các biện pháp sữa chữa, khắc phục sai sót, vi phạm; nhằm hoàn thiện, nâng cao tính an toàn và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty sau khi thực hiện kiểm toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật.
– Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Lãnh đạo Tổng công ty.
– Thực hiện báo cáo nội bộ theo quy định của Tổng công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
– Duy trì mối quan hệ cộng tác với các phòng, ban tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, cập nhật và duy trì hiểu biết sâu về hoạt động kinh doanh của Tập đoàn phục vụ công tác chuyên môn và đề xuất các giải pháp hữu hiệu đối với công tác quản lý;

2. Yêu cầu tuyển dụng:
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
– Có Chứng chỉ nghề kiểm toán
– Kiến thức, hiểu biết về kiểm soát, kiểm toán nội bộ;
– Kiến thức về thuế, kế toán, kiểm toán, tài chính ; quản trị doanh nghiệp và pháp luật chung
– Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát, kiểm toán nội bộ tại các Công ty có quy mô lớn.
– Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực; có khả năng đi công tác xa nhà.
– Sử dụng thành thạo tiếng anh; tin học văn phòng; phần mềm kế toán.

3. Quyền lợi ứng viên:
– Tiền lương thỏa thuận;
– Tham gia đầy đủ chế độ: BHXH; BHYT;BHTN và các chế độ khác theo quy định.