Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Dân Dụng

Locations

Ho Chi Minh

賃金

取引

Experience

1 五 1 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

土木

Job ID

2178

NIC’s Client

仕事内容

Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án Dân Dụng
Mô tả công việc:
1. Tìm kiếm, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các khách hàng (Chủ đầu tư, Nhà thầu, Tư vấn…);
2. Tìm hiểu thông tin về Kế hoạch dự án/Dự án Dân dụng đang triển khai của khách hàng để đề xuất cơ hội hợp tác
3. Thực hiện công tác Tư vấn các giải pháp kỹ thuật, phương án thiết kế, giải pháp sản phẩm, …. theo tính chất từng dự án
4. Thực hiện hồ sơ hợp đồng hợp tác với khách hàng
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Xây dựng, Kỹ thuật;
– Có từ trên 01 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tương đương/liên quan
– Có kỹ năng tin học văn phòng và kỹ năng xử lý công việc tốt.