Sale Executive

Locations

Ha Noi

賃金

12,000,000 - 16,000,000 VND

Experience

1 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

小売卸売

Job ID

2707

NIC’s Client

仕事内容

– Sale các sản phẩm về chất kết dính, sơn
– Trực tiếp tìm kiếm khách hàng để tư vấn và giới thiệu các dịch vụ
– Tham mưu cho Ban giám đốc và tham gia xây dựng các chính sách về sản phẩm dịch vụ, chính sách giá, các chương trình khuyến mãi và xúc tiến bán hàng nhằm nhằm thỏa mãn một cách tối đa các yêu cầu của khách hàng đem lại lợi thế cạnh tranh cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
– Thực hiện dịch vụ và chăm sóc khách hàng hiệu quả, chủ động nắm bắt nhu cầu khách hàng để có những xử lý kịp thời.

必要なスキル

– Kinh nghiệm sale B2B ít nhất 1 năm
– Chăm chỉ, tập trung, ham học hỏi
– Tiếng nhật giao tiếp tốt

Benefit

– Được xét tăng lương định kỳ hàng năm
– Trợ cấp: Trợ cấp ăn trưa, trợ cấp đi lại và các khoản phụ cấp khác theo chính sách của công ty.
– Được thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13
– Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ
– Kiểm tra sức khoẻ hàng năm