F&B Manager

Locations

Ho Chi Minh

賃金

1,000 - 1,500 USD

Experience

4 五 4 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

航空会社/観光/ホテル

Job ID

1546

NIC’s Client

仕事内容

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về tình hình kinh doanh của nhà hàng:
Tình hình tài chính: Doanh thu, chi phí (cost, quỹ lương,…)
Chất lượng dịch vụ khách hàng:
Tiếp thị chương trình khuyến mại và chăm sóc khách hàng đến khách hàng
Chăm sóc khách hàng khi trước và sau khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng
Thiết lập kênh khách hàng thân thiết qua khách hàng đã sử dụng dịch vụ
Chịu trách nhiệm giám sát tổng thể, kiểm soát, lập kế hoạch và phối hợp tất cả các hoạt động của nhân viên tham gia trong việc phục vụ thực phẩm và đồ uống trong nhà hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Điều hành hoạt động của tất cả các bộ phận trong nhà hàng:
Phân công công việc, sắp lịch làm việc hiệu quả cho các bộ phận.
Chịu trách nhiệm về chất lượng nhân sự toàn thể nhân viên nhà hàng: Hiệu quả công việc – luôn kiểm tra và duy trì tiêu chuẩn phục vụ tốt nhất; Độ ổn định nhân sự, ứng xử của nhân viên – thiết lập mối quan hệ giữa các đồng nghiệp một cách hiệu quả, thể hiện phong cách chuyên nghiệp có lối sống tốt về đạo đức, thái độ … đối với tất cả khách hàng, cấp trên, các trưởng bộ phận và nhân viên khác…
Quản lý tài sản, trang thiết bị của nhà hàng: Kiểm tra, giám sát hàng tuần lịch bảo trì, bảo dưỡng tất cả các đồ đạc, phụ kiện và thiết bị điều hành; công tác vệ sinh, cảnh quan nhà hàng…
Đối nội đối ngoại: Phối hợp với các phòng ban, nhà hàng khác; Làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương liên quan đến hoạt động của nhà hàng,…
Soạn và quản lý các giấy tờ, văn bản hành chính phục vụ nhà hàng
Phối hợp với Bộ phận Nhân sự để giải quyết các thủ tục cho người lao động, hướng dẫn đào tạo hội nhập…
Được yêu cầu để thực hiện các nhiệm vụ khác khi cần thiết.