General Manager

Locations

Ho Chi Minh

賃金

2,000 - 4,000 USD

Experience

4 五 4 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

航空会社/観光/ホテル

Job ID

1545

NIC’s Client

仕事内容

– Báo cáo trực tiếp đến Chủ Đầu Tư.
– Là người lãnh đạo kinh doanh chiến lược chính của khách sạn chịu trách nhiệm về mọi mặt điều hành khách sạn, bao gồm sự hài lòng về dịch vụ từ khách hàng và các đồng nghiệp, nhân sự, kết quả tài chính, kinh doanh buôn bán, nguồn doanh thu và khoản lợi nhuận thu về của Chủ Đầu tư. Dẫn dắt đội ngũ lãnh đạo trong việc phát triển và triển khai các chiến lược mở rộng của khách sạn. Đảm bảo việc thực hiện chiến lược về dịch vụ thương hiệu và ý tưởng thương hiệu đáp ứng mục tiêu đã đề ra hay vượt hơn sự mong đợi của khách hàng. Ngoài ra, Tổng quản lý còn xây dựng các mối quan hệ với khách hàng trọng điểm thông qua việc tham gia vào quá trình kinh doanh bán hàng; đảm bảo động cơ kinh doanh bán hàng của Ban Quản Lý được thúc đẩy và đề xướng ra các hoạt động kinh doanh tích cực và độc lập, thường xuyên tiếp cận với đại diện Chủ và tạo mối quan hệ thương mại.
– Tạo nên sự tin cậy với Chủ thông qua việc thông tin công việc một cách chủ động, thiết lập và quản lý kế hoạch, mang lại kết quả kinh doanh vững chắc.
Trách nhiệm cụ thể:
– Thể hiện năng lực lãnh đạo: Sử dụng kỹ năng giao tiếp và tạo lập mối quan hệ để lãnh đạo, ảnh hưởng và khuyến khích những người khác, đưa ra quyết định về kinh doanh/ tài chính rõ ràng; biển hiện sự trung thực và liêm chính; lãnh đạo gương mẫu.
– Mức độ hoàn thành/vượt mục tiêu: hoàn thành và vượt trội mục tiêu so với dự toán về hiệu quả, ngân sách (doanh thu, kiểm soát chi phí, GOP, vv…), mục tiêu của nhóm, vv…
– Đáp ứng nhu cầu của những đơn vị có lợi ích chính – hiểu và đáp ứng được yêu cầu của những đơn vị có lợi ích chính (Chủ, đối tác doanh nghiệp, khách hành, Công ty Quản lý, vv…).
– Truyền đạt định hướng mục tiêu ưu tiên của chủ: Truyền đạt mục tiêu chiến lược, trọng tâm và những vấn đền ưu tiên của chủ cho cấp dưới một cách rõ ràng và chính xác.
– Xây dựng và phát triển nhóm – Khuyến khích và xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm
– Duy trì cân bằng giữa lợi nhuận và sự hài lòng về dịch vụ – Ước tỉ lệ chi phí và lợi nhuận, duy trì cân bằng giữa lợi nhuận và sự hài lòng về dịch vụ.
– Cải thiện dịch vụ – cải thiện dịch vụ bằng cách trao đổi và hỗ trợ cho nhân viên am hiểu về nhu cầu của khách hàng, chỉ dẫn, phản hồi và huấn luyện nhân viên khi cần thiết.
– Tối ưu hóa lợi nhuận – Phát triển phương pháp để tăng lợi nhuận, bao gồm ước tính về lợi nhuận và quyền lợi, thăm dò tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới có tiềm năng.
– Phối hợp công việc với BP Kinh doanh và Tiếp thị – phối hợp chặt chẽ với BP. Kinh doanh và Tiếp thị để phát triển cơ hội kinh doanh, nhằm mục đích tăng lợi nhuận cho tổ chức.
– Họp mặt trao đổi thông tin với Chủ -Tham dự các cuộc họp để thông tin và trao đổi với chủ, hiểu rõ các mục tiêu ưu tiên và chiến lược trọng tâm.
– Dịch vụ vượt mong đợi của khách hàng – Cung cấp dịch vụ vượt hơn sự hài lòng của khách hàng và giữ chân khách hàng.
– Hành vi ứng xử phù hợp mẫu mực – Đóng vai trò hình mẫu biểu hiện hành vi chuẩn mực.
– Thực thi công việc theo chiến lược – Thực hiện công việc theo chiến lược đã xác định.
– Khai thác cơ hội kinh doanh – Khai thác mọi cơ hội để tăng lợi nhuận, tăng giá trị dịch vụ cho khách hàng, và khuyến khích sự đổi mới; thử thách quy trình/ hệ thống/ sản phẩm để tạo thêm sự cải tiến.
– Khả năng giao tiếp thuyết phục đối với Chủ và Công ty Quản lý, Ý tưởng cho việc nâng cao dịch vụ và lợi nhuận – Cung cấp số liệu, bằng chứng, lập luận khoa học để hỗ trợ những ý tưởng rõ ràng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng lợi nhuận.
– Triển khai các chính sách và quy trình của Công ty Quản lý một cách nghiêm khắc để đảm bảo duy trì được chất lượng thương hiệu và dịch vụ của Công ty Quản lý.
– Nghiêm khắc triển khai và tuân theo hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty Quản lý và Chủ đầu tư để bảo vệ tài sản và theo dõi rủi ro.
– Thực hiện việc bảo trì và bảo hành tài sản và thiết bị của khách sạn một cách hiệu quả để tăng cường được tuổi thọ và tính hữu dụng của tài sản và thiết bị trong khách sạn.
Công việc cụ thể:
1. Giai đoạn tiền khai trương (pre- opening):
– Lập kế hoạch giai đoạn tiền khai trương:
– Lập danh sách các trang thiết bị, công cụ dụng cụ liên quan đến các bộ phận.
– Hệ thống in ấn phẩm.
– Đồng phục cho nhân viên.
– Tuyển dụng các vị trí theo định biên để chuẩn bị đưa khách sạn vào hoạt động.
– Đào tạo nhân viên để chuẩn bị cho khách sạn đi vào hoạt động.
– Theo dõi tiến độ của công trình và góp ý, kiến nghị nhằm tối ưu hóa kinh doanh.
– Tiếp nhận phần cứng và nhận bàn giao (tài sản và những công cụ dụng cụ gắn liền với tài sản)
– Tiếp quản và vận hành thử nghiệm hệ thống
2. Giai đoạn khách sạn đi vào hoạt động:
– Phân tích kết quả kinh doanh và công việc với ban điều hành để phát triển chiến lược hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề cần thiết.
– Thực hiện các quyết định quan trọng và giám sát việc thực hiện, loại bỏ trở ngại để đạt được sự thành công và đảm bảo nguồn lực đủ và thích hợp để đạt mục tiêu kinh doanh.
– Đảm bảo mục tiêu thương hiệu và mục tiêu kinh doanh của Công ty Quản lý được thực hiện và thông tin tiến độ công việc đến nhóm khi cần thiết.
– Tận dụng cơ hội tham gia các buổi thảo luận trước và sau các buổi hội nghị để tạo mối quan hệ với khách hàng, hiểu rõ nhu cầu của nhóm khách hàng, đưa ra và quản lý về nhu cầu mong muốn của khách hàng.
– Tuyển dụng thành viên nhóm điều hành lãnh đạo có chuyên môn nghiệp vụ vững chắc, sáng tạo và khả năng lãnh đạo kinh doanh để đáp ứng được như nhu cầu quản lý điều hành.
– Đặt ra mục tiêu và những mong muốn cho các báo cáo trực tiếp qua quá trình đánh giá hiệu quả và đảm bảo nhân viên chịu trách nhiệm cho việc thực hiện thành công.
– Thiết lập một sự hiện diện với nhân viên tại khách sạn và tích cực đề nghị thông tin phản hồi từ các nhân viên của mình.
– Sử dụng chính sách “mở” và đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên để xác định và giải quyết các vấn đề họ lo ngại trong công việc để xây dựng tinh thần nhân viên cho bền vững và rõ ràng.
– Đảm bảo mọi thành viên được đối xử công bằng như nhau.
– Hỗ trợ kế hoạch kinh doanh và khuyến khích nhóm lãnh đạo phát triển chiến lược quản lý doanh thu hiệu quả và đặt ra mục tiêu tích cực để tăng cường hiệu quả tài chính của khách sạn.
– Nhạy cảm với tình hình thị trường và trao đổi về những biến động và cơ hội doanh thu tiềm năng với nhóm lãnh đạo.
– Xem xét Bảng báo cáo của Ban quản lý, báo cáo về tình hình thị trường cạnh tranh và sử dụng các nguồn lực bên ngoài để nắm bắt được vị trí của khách sạn trên thị trường.
– Xem xét các báo cáo tài chính để so sánh kết quả kinh doanh với kế hoạch.
– Làm việc với Ban điều hành để xác định các vấn đề cần được quan tâm và phát triển chiến lược để cải thiện tài chính và tình hình hoạt động của Khách sạn.
– Phấn đấu để duy trì lợi nhuận mà không làm ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng hoặc nhân viên.
– Tìm kiếm cơ hội để tăng lợi nhuận và tạo ra thêm nhiều giá trị bằng thử thách các quy trình hiện tại, khuyến khích cải tiến và thúc đẩy sự thay đổi khi cần thiết.
– Đảm bảo ngân sách chi phí vốn để mua tài sản được sử dụng một cách ưu tiên như đã được nêu trong chiến lược kinh của Công ty Quản lý và phía Chủ đầu tư.
– Hiểu rõ quan điểm của Chủ đầu tư và những mong muốn về phương pháp hoàn vốn.
– Quản lý cân bằng hiệu quả giữa lợi ích của Chủ đầu tư và lợi ích của Công ty Quản lý và phát triển các giải pháp tạo ra giá trị cho cả hai.
– Đưa ra ý tưởng thuyết phục cho Chủ đầu tư và Công ty Quản lý về cơ hội kích thích kinh doanh, nâng cao dịch vụ và tăng lợi nhuận.
– Trong các cuộc họp với Chủ, nêu rõ ý nghĩa và nội dung của kết quả hoạt động tài chính và chứng minh sự am hiểu về dòng tiền và vấn đề ưu tiên của Chủ đầu tư.
– Truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và nhất quán về mục tiêu của khách sạn để đạt được kết quả mong muốn.
– Có sự hiện diện tại khách sạn ở mức độ cao và giao tiếp với khách hàng thường xuyên để thu nhận thông tin phản hồi của khách hàng về chất lượng của sản phẩm, các cấp loại dịch vụ và sự hài lòng về tổng thể.
– Thực hiện một chiến lược an toàn về an ninh, trật tự để đảm bảo được sự an toàn cho khách hàng trong tình trạng khẩn cấp hoặc trong tình hình cần di tản khỏi khách sạn.
– Tham gia công tác kinh doanh và thăm viếng khách hàng với nhóm kinh doanh để mở rộng việc kinh doanh.
– Phát triển chiến lược kinh doanh khách sạn phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty Quản lý.
– Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan và dự án đặc biệt theo phân công của Chủ đầu tư
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

II. YÊU CẦUCÔNG VIỆC

– Trình độ Đại học
– Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại khách sạn quốc tế 5 sao, độ tuổi từ 30 trở lên.
– Kinh nghiệm làm việc tại các resort là một lợi thế
– Sử dụng Tiếng Anh và vi tính hiệu quả
– Kỹ năng lãnh đạo và thương lượng tốt
– Khả năng làm việc dưới áp lực cao

III. QUYỀN LỢI

– Mức lương hấp dẫn
– Được đào tạo trong nước và đi thực tế tại nước ngoài
– Điều kiện làm việc tốt và môi trường thăng tiến cao.
– Được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.