Giám Đốc Ban Marketing (Điện Tử Gia Dụng – Điện Máy)

Locations

賃金

1,500 - 2,500 VND

Experience

5 五

Job type

Industry

Job ID

1023

NIC’s Client

仕事内容

– Quản lý các hoạt động của Ban Marketing theo định hướng chung của Công ty, bao gồm các hoạt động nghiên cứu thị trường, quản lý sản phẩm, quản lý thương hiệu, quản lý hình ảnh hệ thống, truyền thông tiếp thị, quan hệ công chúng, quản lý sự kiện và các hoạt động khác.
– Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về hoạt động Marketing của Công ty.
– Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch, triển khai, kiểm soát và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch Marketing tổng thể hằng năm của Công ty.
– Quản lý dự án và làm việc trực tiếp với các đối tác cung cấp bên ngoài trong phạm vi chuyên môn về các hoạt động: activation, sản xuất TVC, phát triển bao bì, shooting, trưng bày, hỗ trợ hình ảnh sales…
– Thường xuyên thu thập thông tin phản hồi từ thị trường, phân tích các báo cáo nghiên cứu thị trường, hành vi của Người tiêu dùng mục tiêu, doanh số… để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, đồng thời xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh số và thị phần của nhãn hàng, từ đó đề xuất phát triển sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có, các chiến thuật và chương trình marketing phù hợp với tình hình theo từng thời điểm.
– Phối hợp với Giám đốc Ban kinh doanh để phân tích các báo cáo bán hàng, đồng thời giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình kinh doanh thực tế theo dòng sản phẩm, các vùng và các kênh phân phối. Đề xuất những chiến lược Marketing thay thế để hỗ trợ đạt mục tiêu kinh doanh và lợi nhuận hoạt động hằng năm.
– Phối hợp với Giám đốc Ban Hành chính Nhân sự trong việc hoạch định và triển khai truyền thông nội bộ, xây dựng sự nhất quán về nhận thức trong toàn thể Cán bộ nhân viên theo định hướng chung của Ban Tổng Giám đốc.
– Phối hợp với các Giám đốc Ban chuyên môn khác trong các dự án hiện tại và tương lai của Công ty theo sự phân công cụ thể của từng dự án.
– Quản trị nhân sự của Ban Marketing (đề xuất tuyển dụng; tổ chức hệ thống huấn luyện và phát triển năng lực nhân viên; theo dõi, hỗ trợ, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật đối với nhân viên; coaching và mentoring)
– Theo dõi/ đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả công việc (ROI).
– Quản lý và kiểm soát hiệu quả việc sử dụng ngân sách Marketing.
– Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo từ Ban Tổng Giám đốc.

必要なスキル

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản Trị Kinh Doanh, Ngoại Thương - Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. - Có kiến thức sâu rộng về thị trường, ngành, về thương hiệu, về các hoạt động truyền thông tiếp thị. - Có kỹ năng lập kế hoạch, trình bày văn bản, thuyết trình, phân tích hoạch định kiểm soát và đánh giá tốt. - Khả năng giao tiếp, truyền đạt, đàm phán, xây dựng quan hệ, quản lý tổng thể và điều hành. - Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực công việc tốt. - Tiếng Anh lưu loát.