Giám Đốc Chi Nhánh (HN – Điện Tử Gia Dụng)

Locations

賃金

1,500 - 2,000 USD

Experience

5 五

Job type

Industry

Job ID

1025

NIC’s Client

仕事内容

– Quản lý và điều hành mọi hoạt động của Chi nhánh Hà Nội bao gồm các hoạt động: Kinh doanh bán hàng, marketing, showroom trưng bày sản phẩm, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và hoạt động của Chi nhánh Hà Nội.
– Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ theo quy định của Pháp luật, của Công ty để đảm bảo an toàn vật tư, tài sản, tiền vốn, con người
– Báo cáo Công ty và các cơ quan chức năng (Khi có yêu cầu) về kết quả hoạt động kinh doanh của CNHN và phòng Kinh doanh 2 theo tháng, quý, năm,…
– Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị phương án Kinh doanh tại Chi nhánh Hà Nội.
– Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác, tin cậy vì lợi ích của Khách hàng và Công ty. Thực hiện tốt chiến lược Khách hàng trong từng thời kỳ của Công ty
– Đề xuất với Ban Tổng Giám Đốc các chính sách về tiền lương, chi phí, phụ cấp phù hợp với hoạt động Chi nhánh Hà Nội từng thời kỳ.
– Tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho Chi nhánh Hà Nội.
– Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.
– Thực hiện các Ủy quyền trực tiếp từ Tổng Giám Đốc theo từng thời điểm.
– Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Ban Tổng Giám Đốc.

必要なスキル

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực kinh doanh các ngành hàng về công nghệ thông tin, điện tử gia dụng. - Ứng viên am hiểu thị trường điện tử, thiết bị âm thanh, thiết bị Karaoke. - Có mối quan hệ với các nhà phân phối trong ngành hàng về công nghệ thông tin, điện tử gia dụng. - Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng bán hàng, kỹ năng quản lý và kỹ năng đào tạo tốt. - Có khả năng quản lý, lãnh đạo nhân viên. - Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống (nhân sự, nhà phân phối….). - Thông thạo địa bàn quản lý. - Tiếng Anh lưu loát. - Sử dụng thành thạo máy vi tính và các ứng dụng văn phòng khác.