Giám Đốc Dự Án (Chủ Đầu Tư Bđs)

Locations

Ho Chi Minh

賃金

3,000 - 4,000 USD

Experience

5 五 5 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

土木

Job ID

2115

NIC’s Client

仕事内容

Giám Dốc Dự Án (Chủ Đầu Tư Bđs)

Mô Tả Công Việc
– Có khả năng thẩm định, phân tích tính hiệu quả của các dự án đầu tư Bất Động Sản
– Nắm rõ các thủ tục pháp lý đầu tư dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, giai đoạn chuẩn bị thi công, giai đoạn thi công, giai đoạn kết thúc dự án.
– Tham gia phối hợp với các phòng/ban lập tổng tiến độ triển khai dự án, chịu trách nhiệm tiến độ thi công, phân chia gói thầu thi công, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng dự án
– Quản lý, phân công, giám sát toàn bộ cán bộ nhân viên trong BQLDA để thực hiện các nhiệm vụ của BQLDA do Ban Tổng giám đốc giao cho; Truyền đạt kế hoạch thực hiện đến các thành viên, xác định trách nhiệm của mỗi cá nhân trong quá trình thực hiện, xác định mốc thời gian hoàn thành công việc, kiểm tra, theo dõi thực hiện; Đề xuất nhân sự BQLDA trình Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm;Đề xuất xử lý các nhân sự thuộc BQLDA nếu không đáp ứng được công việc được giao và có hành vi không trung thực, tiết lộ thông tin của dự án hay công ty;
– Triển khai kế hoạch thực hiện dự án (kế hoạch mời thầu, đấu thầu, thi công xây lắp); Thiết lập mục tiêu, tiến độ thực hiện dự án; Quản lý các Nhà thầu tư vấn, Nhà thầu thi công thực hiện đúng quy định của hợp đồng đã được ký kết và pháp luật hiện hành về tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao từng hạng mục và toàn bộ công trình. Kiểm tra và trình hồ sơ thanh quyết toán các gói thầu.
– Báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất trong quá trình triển khai dự án về thiết kế, tiến độ, chất lượng công trình, chi phí, ATLĐ, VSMT, thanh quyết toán để Ban TGĐ chỉ đạo kịp thời. Thường xuyên tiếp nhận thông tin, chỉ thị của Công ty để thông báo đến các Nhà thầu tham gia thi công trên công trường.
– Đảm bảo dự án hoàn tất đúng tiến độ, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn công. Kiểm soát chi phí quyết toán dự án theo quy định và theo kế hoạch đã đề ra.
– Phối hợp, theo dõi chặt chẽ giai đoạn bàn giao trong công đoạn kiểm soát chi phí, công đoạn bàn giao cho đơn vị quản lý, vận hành khai thác dự án., defect khắc phục các lỗi còn thiếu sót.
– Phúc đáp công văn đến các đơn vị liên quan trong dự án như nhà thầu, tư vấn thiết kế, đơn vị QLXD/TVGS, các cơ quan nhà nước
– Quan hệ, làm việc với chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai dự ánQuyết định, xử lý các tình huống, sự cố công trình
– Các yêu cầu khác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Giám đốc Dự án theo quy định của công ty
Yêu Cầu
– Giới tính: Nam. Tốt nghiệp Đại học Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc, hoặc Kỹ sư Xây dựng, hoặc Quản lý dự án xây dựng.
– Tối thiểu 5- 10 năm kinh nghiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng lớn.
– Am hiểu các qui định về pháp luật có liên quan đến ngành xây dựng và lĩnh vực quản lý dự án theo nhiệm vụ được giao
– Có kinh nghiệm và đã từng trực tiếp quản lý dự án
– Có hiểu biết về thủ tục pháp lý dự án bất động sản
– Có mối quan hệ với sở ban ngành trong lĩnh vực bất động sản
– Ưu tiên có kinh nghiệm về bất động sản thương mại
– Kỹ năng về quản lý dự án, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và các kỹ năng mềm khác.
– Khả năng lập kế hoạch, kiểm soát, tổ chức, quản trị nhân sự.
– Được đào tạo và chứng nhận: Quản lý dự án; Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng và hoàn thiện; Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu; Định giá xây dựng…
– Đọc và hiểu hồ sơ chuyên ngành.
– Lưu loát trong việc trình bày, chủ trì cuộc họp, trong thể hiện văn bản.
– Các yêu cầu khác (nếu có)
– Thông thạo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và thi công
– Thiết lập các mẫu báo cáo, các biểu đồ báo cáo công tác điều hành dự án xây dựng.
– Thiết lập các mẫu báo cáo, các biểu đồ báo cáo công tác điều hành dự án xây dựng.