Giám Đốc Marketing

Locations

Ho Chi Minh

賃金

取引

Experience

6 五 6 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

広告/プロモーション/PR

Job ID

818

NIC’s Client

仕事内容

– Phát triển và thực hiện các chiến lược thương hiệu.
– Xây dựng chiến lược tiếp thị
– Giám sát việc thực hiện các chiến lược Marketing – bao gồm cả các chiến dịch, sự kiện, tiếp thị kỹ thuật số, marketing truyền thống, và PR.
– Hướng dẫn và giám sát các hoạt động thường ngày của Marketing
– Đảm bảo rằng các mục tiêu tiếp thị và kinh doanh được thực hiện bởi Marketing team.
– Quản lý phương tiện truyền thông xã hội và các kênh marketing truyền thống/trực tiếp.
– Phát triển và cung cấp các chiến lược tiếp thị và truyền thông của tổ chức.
– Thực hiện các phân tích về thị trường cạnh tranh và xu hướng tiêu dung
– Xây dựng và thực hiện chiến lược Marketing trực tuyến tích hợp với các kế hoạch tiếp thị truyền thống của công ty 1 cách thống nhất
– Tăng cường thương mại điện tử bằng cách tăng khả năng hiển thị web và lưu lượng người xem, người dung
– Lên kế hoạch và giám sát việc thực hiện các công cụ PPC, SEO, chiến dịch email, blog, diễn đàn, và kinh nghiệm truyền thông xã hội khác để tăng lưu lượng
– Hiểu và phân tích chỉ số ROI, KPIs
– Nâng cao nhận biết thương hiệu
– Lập kế hoạch marketing hàng năm và các chiến dịch cụ thể theo từng thời điểm

必要なスキル

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing. - Có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm trong việc thiết kế và thực hiện các chiến lược Marketing - Ít nhất 7 năm kinh nghiệm tương đương trong ngành - Có kinh nghiệm trong truyền thông và quan hệ công chúng - Có kỹ năng bán hàng sáng tạo, chiến lược, phân tích, tổ chức và cá nhân. - Kinh nghiệm phát triển và quản lý ngân sách, và tuyển dụng, đào tạo, phát triển, giám sát và thẩm định nhân sự. - Mạnh kỹ năng giao tiếp nói viết, và đàm phán, quản lý - Khả năng quản lý nhiều dự án cùng một lúc