Giám Đốc Nhà Máy Điều Bình Dương

Locations

Binh Duong

賃金

取引

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

製造

Job ID

2123

NIC’s Client

仕事内容

*** MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Giám đốc nhà máy là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và sản xuất trong nhà máy.
Tổ chức gián tiếp thông qua QLSX phân công công việc, đôn đốc, hướng dẫn tổ trưởng, công nhân trong ca sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng đối với các sản phẩm Điều: Điều thương mại, Điều sản xuất và Điều chuyên sâu.
Tổ chức gián tiếp thông qua PGĐ phụ trách kinh doanh phân công công việc đôn đốc , yêu cầu đạt kế hoạch kinh doanh của Nhà Máy.
Trực tiếp thực hiện công tác quản lý hành chính chung, công tác an ninh và các công tác khác của Nhà máy nhằm đảm bảo duy trì hoạt động của Nhà máy đạt hiệu quả và chất lượng cao.
*** BÁO CÁO:
Báo cáo trực tiếp tới: Ban Tổng Giám Đốc
Vị trí/Nhân viên dưới quyền trực tiếp
 Quản lý sản xuất Điều, thương mại, chuyên sâu
 Tổ trưởng sản xuất
 Nhân viên kỹ thuật, giám sát sản xuất
 Công nhân Nhà máy
 Phó GĐ phụ trách kinh doanh
 Kế toán nhà máy
 Toàn bộ nhân viên trong nhà máy
*** CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ:
Xây dựng quy trình sản xuất:
• Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình sản xuất, quy trình quản lý chất lượng sản phẩm…
• Phổ biến, hướng dẫn các nội dung trong quy trình để nhân viên cấp dưới, công nhân được biết để thực hiện.
Lập kế hoạch sản xuất:
• Giám sát QLSX Căn cứ kế hoạch tổng thể được giao,Kinh doanh , quản lý sản xuất tiến hành lập kế hoạch sản xuất, đảm bảo phải đáp ứng được những yêu cầu về tiến độ, chất lượng.
• Giám sát QLSX Căn cứ tình hình sản xuất thực tế, phối hợp phòng nhân sự tuyển dụng thêm lao động nếu cần thiết.
• Giám sát QLSX Thông báo kế hoạch sản xuất để công nhân được biết.
Triển khai kế hoạch SX:
• Giám sát QLSX phân công công việc hàng ngày cho tổ trưởng, công nhân trong ca sản xuất.
• Giám sát QLSX Hướng dẫn, đôn đốc công nhân làm việc đảm bảo theo đúng quy trình công nghệ, đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng.
• Giám sát QLSX Cân đối năng lực sản xuất giữa các xưởng, chủ động đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả sản xuất.
• Chịu trách nhiệm với cấp trên về tình hình, tiến độ sản xuất.
*** Lập kế hoạch Kinh doanh:
• Giám sát PGĐ kinh doanh Lập kế hoạch bán hàng và thực hiện các công việc bán hàng, theo dõi xữ lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để có thể giao hàng cho khách hàng đúng thời hạn yêu cầu.
• Giám sát PGĐ kinh doanh Theo dõi chặt chẽ công nợ của khách hàng cả về hạn mức tín dụng và thời hạn tín dụng trong quá trình mua của khách hàng trong hạn mức an toàn đồng thời vẫn thúc đẩy được công tác bán hàng.
• Giám sát PGĐ kinh doanh Xây dựng và duy trì mạng lưới phân phối, tạo mối quan hệ tốt đẹp đối với các nhà phân phối với khách hàng sử dụng sản phẩm. Thực hiện nhiệm vụ và chăm sóc khách hàng hiệu quả, chủ động nắm bắt khách hàng để có những xử lý kịp thời.
• Giám sát PGĐ kinh doanh Chủ động hoàn tất đúng hạn, kịp thời, chính xác các thủ tục hành chính về giấy tờ liên quan đến quá trình bán hàng (hợp đồng phân phối, báo giá, xác nhận công nợ, những đề nghị của khách hàng đã đuợc sự chấp thuận của Ban Giám đốc công ty…)
Triển khai kế hoạch KD:
• Giám sát PGĐ kinh doanh Khối lượng hàng bán và doanh thu so với chỉ tiêu đề ra
• Giám sát PGĐ kinh doanh Hiệu quả trong việc quản lý và mở rộng khách hàng,thị trường, thị phần.
• Giám sát PGĐ kinh doanh Chất lượng các báo cáo bán hàng
• Giám sát PGĐ kinh doanh Chủ động tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng, khách hàng mới để tăng thị phần và doanh số bán hàng
• Giám sát PGĐ kinh doanh Làm các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của phụ trách bán hàng và trưởng phòng kinh doanh. Phân tích thông tin thị trường, số hiệu bán hàng, những dự đoán của bản thân về xu thế thị trường các đề xuất về cải thiện tình hình bán hàng.
Quản lý máy móc, thiết bị, hàng hóa:
• Giám sát QLSX Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm đối với sản xuất Điều.
• Giám sát QLSX Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các máy móc, thiết bị và kịp thời phát hiện những hư hỏng, chủ động lên kế hoạch sửa chữa, thay thế nếu cần.
• Giám sát QLSX Đề xuất việc mua các thiết bị mới thay thế cho các máy móc, thiết bị không còn sử dụng được.
• Giám sát QLSX Đảm bảo nguyên liệu, hàng hóa được sắp xếp đúng nơi quy định, không bị hư hỏng, thất thoát.
Đào tạo & nhân sự
• Phối hơp cùng QLSX Tiến hành lựa chọn và đào tạo các nhân viên giám sát, tổ trưởng trong xưởng sản xuất.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện để nâng cao tay nghề của công nhân.
• Giám Sát Đào tạo kịp thời cho mọi người các quy trình, hướng dẫn hoặc qui định mới của công ty ban hành.
ISO, HACCP
• Am hiểu về ISO, HACCP… đảm bảo nhà máy được vận hành và thực hiện theo đúng tiêu chuẩn.
• Có trách nhiệm tham gia xây dựng và đưa vào áp dụng hệ thống quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO và quy định của công ty
• Phối hợp với ISO nhà máy để đảm bảo: Tài liệu phù hợp, sự tuân thủ áp dụng quy trinh kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Các công việc khác
• Phối hợp Xây dựng và duy trì môi trường làm việc vệ sinh, an toàn và phòng chống cháy nổ tại xưởng sản xuất.
• Phối hợp Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp của công nhân trong xưởng.
• Phổ biến cụ thể những chính sách, quy định mới của công ty cho công nhân được biết thông qua QLSX
• Tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản hồi của công nhân và trình lên cấp trên xem xét.
• Làm các báo cáo công việc định kỳ theo quy định của công ty.
• Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao phó.
• Đảm bảo an toàn, an ninh trong nhà máy
*** PHẠM VI & QUYỀN HẠN
 Có quyền phân công và giám sát công việc của tất cả QLSX vá PGĐ kinh doanh.
 Có quyền đề xuất khen thưởng và kỷ luật đối với toàn bộ nhân viên trong nhà máy.
 Có quyền sắp xếp và điều phối các loại máy móc và thiết bị sản xuất của xưởng phù hợp với yêu cầu sản xuất thông qua QLSX.
 Quản lý sản xuất chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về mọi hoạt động của xưởng.

*** YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG:
– Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong nhà máy Sản xuất, trong đó ít nhất 02 năm làm Giám đốc nhà máy.
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý kinh doanh hoặc kinh tế, bảo quản chế biến nông sản hoặc thực phẩm.
o Kiến thức về quản lý và điều hành sản xuất
o Kiến thức cơ ban về quản trị nhân sự
o Kiến thức về bảo quản hàng hóa nông sản.
o Kiến thức về sản xuất, thương mại và chế biến điều chuyên sâu.
o Kỹ năng lãnh đạo và quản lý
o Kỹ năng về quản lý kho
o Kỹ năng giao tiếp
o Kỹ năng lập kế hoạch
o Kỹ năng hệ thống quản lý chất lượng
o Kỹ năng sử dụng máy tính
o Tinh thần trách nhiệm cao
o Năng động , tháo vát
o Trung thực, liêm chính
o Chủ động, linh hoạt
o Chịu được áp lực trông việc
o Đã từng làm việc tại nhà máy đạt chứng nhận ISO 22000:2005 hoặc BRC, FSSC 22000, ISO 9001:2015… là một lợi thế
o Thành thạo tiếng Anh
*** CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
 Cơ hội:
 Nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý sản xuất trong môi trường chuyên nghiệp
 Được làm việc trong tập đoàn hàng đầu Việt Nam về sản xuất và xuất khẩu nông sản
 Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về ISO, quản lý chất lượng hoặc kỹ thuật chuyên sâu
 Thách thức:
 Áp lực về tiến độ, chất lượng sản phẩm và dịch vụ
 Áp lực về mô hình quản trị sản xuất ngày càng mở rộng
 Áp lực về phát triển sản phẩm mới
 Áp lực về cải tiến trong hệ thống