Giám Đốc Nhân Sự (Công Nghệ Thông Tin)

Locations

Ho Chi Minh

賃金

取引

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

電気通信

Job ID

2061

NIC’s Client

仕事内容

Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty.

Tham mưu cho BGĐ
– Tham mưu cho BGĐ xây dựng bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
– Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo (nội bộ, bên ngoài)
– Tham mưu cho BGĐ về công tác tuyển dụng (nội bộ, bên ngoài)
– Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các chế độ đãi ngộ, lương, chính sách nhân sự.
– Là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty
– Thực hiện các quy chế nhân sự của công ty.
– Thiết lập và duy trì mối quan hệ công tác ở các ban, ngành, cơ quan, đơn vị để phục vụ công việc lien quan tới lợo ích của Công ty và người lao động.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGĐ Công ty.
Lập kế hoạch, xây dựng chính sách, quy chế nhân sự
– Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
– Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên
– Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
– Xây dựng quy chế lương thưởng, đưa ra phương án tiền lương và hình thành hệ thống khích lệ có hiệu quả.
– Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty,
– Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty.
– Xây dựng hệ thống đánh giá và tổ chức đánh giá theo định kỳ

Tổ chức, thực hiện

– Xây dựng, quản lý công việc tuyển dụng
– Xây dựng, quản lý công việc về đào tạo phát triển & chính sách nhân sự
– Xây dựng, quản lý hệ thống nhân viên trong công ty
– Quản lý chấm công, quản lý phép, kiểm soát chấm trễ
– Thực hiện giải quyết các chế độ cho nhân viên, Hướng dẫn, giải đáp, xử lý các thắc mắc của nhân viên

Công tác quản lý & Báo cáo

– Hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của nhân viên bộ phận mình quản lý.
– Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền.
Trách nhiệm khác:
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
– Bảo mật thông tin
– Tuân thủ các chính sách, thủ tục, quy định của Công ty
Tiêu chuẩn tuyển dụng:

1. Trình độ học vấn/chuyên môn:

– Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực, hoặc các chuyên ngành liên quan khác.
– Thông thạo Vi tính văn phòng, tiếng Anh giao tiếp tốt.
– Nắm vững Luật, nghị định, nghị quyết của Nhà Nước liên quan đến quản lý nhân sự.

2. Kỹ năng:

– Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tạo mối quan hệ tốt (đối nội và đối ngoại)
– Kỹ năng tổ chức; lập kế hoạch, và giám sát công việc
– Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo, thuyết trình.
– Kỹ năng quản lý nhân viên, giải quyết mâu thuẩn, xung đột.

3. Kinh nghiệm:

– Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương trong các công ty chuyên về CNTT .

4. Phẩm chất cá nhân:

– Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
– Năng động, thích nghi tốt với sự thay đổi, hoà đồng, khả năng truyền cảm hứng, sáng tạo trong công việc.