Giám Đốc Trung Tâm (Siêu Thị Điện Máy)

Locations

賃金

1,000 - 1,500 USD

Experience

5 五

Job type

Industry

Job ID

893

NIC’s Client

仕事内容

Công tác quản lý nhân sự:
– Điều phối, phân bổ nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Triển khai, kiểm tra, đôn đốc nhân viên thực hiện các quy định, quy chế của Công ty.
– Đánh giá chất lượng công tác, năng lực, đạo đức nhân viên, đề xuất tuyển dụng, đào tạo nhân viên định kỳ theo quy định.
– Đề xuất khen thưởng, xử lý kỷ luật nhân viên.

Công tác điều hành kinh doanh:

– Nghiên cứu, phân tích, đánh giá về tình hình kinh doanh theo chiều hướng của Thị trường, Thị phần của Trung tâm đối với thị trường.
– Nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu mua sắm của khách hàng từ đó lập kế hoạch đề xuất hàng hoá, những chương trình bán hàng, chương trình khuyến mãi, chương trình tặng quà cho khách hàng nhằm đáp ứng những nhu cầu đó.
– Xây dựng các chương trình khuyến mãi phục vụ cho trung tâm.
– Tổ chức, triển khai các chương trình khuyến mãi tại Trung tâm.
– Thường xuyên chỉ đạo các ngành hàng thực hiện thay đổi cách trưng bày sản phẩm, quầy kệ nhằm thu hút khách hàng.
– Cập nhật thường xuyên lượng hàng hoá xuất, nhập, tồn của Công ty. Lượng hàng hoá có trên thị trường đề có kế hoạch đề xuất đặt hàng cũng như đề xuất điều chỉnh giá bán cho phù hợp với thị trường trong từng thời điểm.
– Tích cực đưa ra các biện pháp giải quyết hàng tồn kho, hàng bán chậm và hàng cần bán để đạt chỉ tiêu Công ty.
– Không ngừng thúc đẩy các nhân viên của Trung tâm nhằm nâng cao doanh số bán thực hiện chỉ tiêu Công ty.
– Thường xuyên phối hợp với các phòng ban khác, lắng nghe ý kiến phản hồi từ các phòng ban và từ khách hàng để kịp thời khắc phục và điều chỉnh việc quản lý nhằm phát triển kinh doanh.
– Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ bán hàng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tăng hiệu quả kinh doanh và uy tín cho đơn vị.
– Trực tiếp giải quyết khiếu nại và giải đáp thắc mắc của khách hàng vượt quá thẩm quyền của Trưởng ngành.
– Tổ chức, triển khai thực hiện các báo cáo của Trung tâm, đối chiếu kết quả bán hàng và đối chiếu tiền hàng với Phòng Kế toán theo định kỳ.
– Tổ chức, triển khai bảo quản và lưu trữ chứng từ, sổ sách đầy đủ, có hệ thống.
– Tổ chức kiểm kê định kỳ theo quy định Công ty.
– Kiểm tra, theo dõi và đề ra các biện pháp hạn chế hàng hư, hàng tồn, hàng bán chậm, mất phẩm chất, hàng thanh lý…và đề xuất biện pháp giải quyết.
– Tổ chức, triển khai công tác giao nhận hàng đến khách hàng đảm bảo đúng số lượng, đúng thời gian nhằm đảm bảo tốt nhất công tác phục vụ khách hàng.
– Tổ chức, sửng dụng đội xe một cách hiệu quả.
– Tổ chức, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ, ANTT, PCCC, cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại trung tâm.
– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng.

Trách nhiệm:
– Chịu trách nhiệm trước Công ty về hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
– Liên đới chịu trách nhiệm về những sai trái về nghiệp vụ chuyên môn, về an toàn lao động, về tài chính của Nhân viên thuộc quyền.
– Chịu trách nhiệm trong việc quản lý hàng hóa, tài sản của trung tâm tránh mất mát, hư hỏng.
– Chịu trách nhiệm trước Công ty trong việc nhân viên thuộc Đơn vị không thực hiện đúng nội quy, quy định của Công ty đề ra.
– Chịu trách nhiệm trước Công ty trong việc tình hình nhân sự bất ổn, nội bộ không đoàn kết.
– Chịu trách nhiệm trước Công ty về mọi trường hợp xảy ra trong cung cách phục vụ, giao tiếp với khách hàng đẫn đến làm khách hàng phản ánh, không hài lòng.
– Bị miễn nhiệm chức vụ trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, gây cản trở công việc chung hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

必要なスキル

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc QTKD. - Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành. - Ưu tiên am hiểu về ngành hàng điện máy - Kỹ năng quản lý điều hành. - Kỹ năng quản trị nhân sự - Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc. - Kỹ năng kiểm tra, kiểm soát và giám sát. - Kỹ năng tư duy, sáng tạo. - Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng - Khả năng sử dụng anh ngữ tương đương trình độ C (nói, đọc, nghe lưu loát) - Tác phong lịch sự, nghiêm túc, gương mẫu trong công việc và chấp hành nội quy kỷ luật. - Ngoại hình dễ nhìn - Tự tin và độc lập trong tư duy - Quyết đoán, linh hoạt và chịu áp lực công việc cao. - Cẩn trọng, trung thực và khách quan trong công việc. - Sẵn sàng đi công tác xa ngắn ngày