HTML Coder

Locations

Ho Chi Minh

賃金

600 - 1,000 USD

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

IT-ソフトウェア

Job ID

944

NIC’s Client

仕事内容

Sẽ có ~ 3 tháng training tại Hà Nội, sau đó sẽ làm việc tại Hồ Chí Minh để tham gia xây dựng New Business cho công ty.

必要なスキル

- Có trên 3 năm kinh nghiệm coding bằng HTML5/CSS3/JavaScript hoặc năng lực tương đương - Gửi kèm portfolio (những sản phẩm đã làm) - Có kinh nghiệm xử lý response từ Website, điều chỉnh chi tiết phù hợp với các thiết bị cuối. Có kinh nghiệm làm việc nhóm, phối hợp cùng với các Lập trình viên để xây dựng service - Kinh nghiệm thiết kế bằng Photoshop/Illustrator - Kinh nghiệm cải thiện UI/UX dựa trên các con số từ tool phân tích log ví dụ như Google Analytics v.v... - Người hiểu được tầm quan trọng của các con số trên phân tích log v.v...và tính khả dụng của chúng để có thể linh hoạt thay đổi thiết kế. - Người có có khả năng Ho-Ren-So tốt