Import – Export Sales Executive

Locations

Ho Chi Minh

賃金

取引

Experience

1 五 1 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

トレーディング-コマース

Job ID

752

NIC’s Client

仕事内容

• Tìm kiếm khách hàng và xúc tiến việc chào bán các sản phẩm xuất khẩu của Công ty theo kế hoạch đã được phê duyệt.
• Tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho các yêu cầu của khách hàng.
• Trực tiếp giao dịch với khách hàng để xúc tiến ký kết đơn hàng xuất khẩu và soạn thảo hợp đồng theo các điều khoản đã được hai bên chấp thuận.
• Quản lý, chăm sóc các tài khoản giao dịch thương mại điện tử được phân giao
• Quản lý, khai thác các tài khoản giao dịch trực tuyến được phân giao
• Điều tra giá đối thủ cạnh tranh, báo cáo, gửi các kiến nghị đề xuất phục vụ việc điều tiết giá chào bán
• Tiếp nhận các khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ báo cáo cho Trưởng phòng để chỉ đạo giải quyết
• Lập bộ hồ sơ đơn hàng, trình duyệt, lưu trữ, theo dõi và phối hợp cung cấp thông tin kịp thời cho các bộ phận liên quan (thu mua, nhà máy, chứng từ, kế toán) trong suốt quá trình thực hiện đơn hàng.
• Theo dõi, cập nhật và quản lý thông tin khách hàng quy củ và bảo mật trên các phần mềm công ty qui định. Phân loại khách hàng theo các tiêu chí phòng đã đặt ra.
• Thu đặt cọc/thúc giục tiến độ mở LC (nếu thanh toán có sử dụng LC). Thu hồi công nợ còn lại sau giao hàng theo đúng thời hạn hợp đồng
• Tiếp khách đến làm việc trực tiếp, tổ chức đưa khách đi cơ sở sản xuất khi được phê duyệt
• Đảm trách các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng và Ban giám đốc
• Lưu trữ các file hồ sơ của đơn hàng dạng soft copy theo qui định của Trưởng phòng