iOS Developer

Locations

Ha Noi

賃金

取引

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

IT-ソフトウェア

Job ID

1239

NIC’s Client

仕事内容

– Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển mobile software với Objective C, iOS, C or C++, iOS SDK
– Có kinh nghiệm sâu về UI/ UX
– Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về Design Patterns, OOP
– Có kinh nghiệm phát hành ứng dụng lên AppStore là một lợi thế
– Có khả năng chuyển từ ý tưởng thành các mobile UI có chất lượng với giao diện đẹp, chạy mượt mà
– Có kinh nghiệm về Mac OSX là một lợi thế
– Có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tốt