Kế Toán Trưởng

Locations

Binh Phuoc

賃金

取引

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

ファイナンス/投資

Job ID

1364

NIC’s Client

仕事内容

Mô tả công việc:
• Kiểm tra chứng từ, hạch toán của các phần hành kế toán.
• Hạch toán và theo dõi các khoản chi phí trích trước, khấu hao TSCĐ, chi phí chờ phân bổ.
• Kiểm tra và theo dõi quỹ lương, quỹ phí phục vụ.
• Kiểm tra và theo dõi các khoản thuế. Lập báo cáo quyết toán thuế hàng tháng, năm. Liên hệ với các ban ngành, số thuế, tài chính khi cần thiết.
• Theo dõi tình hình thực hiện so với kế hoạch kinh doanh (doanh thu, chi phí, G.O.P, khoản lại nộp về bên Chủ.), kế hoạch tiền mặt, kế hoạch thu hồi công nợ, kế hoạch trả nợ.
• Lập báo cáo quyết toán tài chính hàng tháng, hàng quý, năm. Lập bảng kê các Trích lập các quỹ Phát triển kinh doanh, khen thưởng, phúc lợi để trình BGĐ và Chủ.
• Hướng dẫn các bộ phận lập kế hoạch cho ngân sách năm kế tiếp.
• Lập kế hoạch kinh doanh tài chính tổng hợp cho toàn công ty
• Phân tích tình hình tài chính để đề xuất các biện pháp, các khuyến cáo cần thiết về hạch toán kế toán, tài chính cho BGĐ.
• Quản lý tổ chức và đào tạo bộ máy kế toán, thu ngân tại công ty
• Quản lý sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán.
• Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng quản lý.
Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành có liên quan.
• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Anh văn: Giao tiếp tốt, anh văn chuyên ngành
• Thành thạo Excel
• Cẩn thận, thật thà, có trách nhiệm trong công việc.