Kỹ Thuật Viên Lắp Đặt Máy Bia Tươi

Locations

Ho Chi Minh

賃金

取引

Experience

1 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

食料と飲料

Job ID

2533

NIC’s Client

仕事内容

– Lắp đặt máy bia tươi ngoài thị trường.
– Thực hiện bảo dưỡng định kỳ; sửa chữa, thu hồi, luân chuyển máy bia khi có phát sinh ngoài thị trường.
– Cập nhật tình trạng tồn tại máy bia tại điểm bán, cung cấp các thông tin, giấy tờ có liên quan tới việc bàn giao, thu hồi, luân chuyển giữa các điểm có lắp máy bia.
– Cập nhật kiểm đếm thường xuyên theo lịch thăm viếng và theo kế hoạch kiểm kê của công ty.

必要なスキル

- Có kiến thức về điện và điện lạnh. - Có khả năng đi công tác ngoại tỉnh. - Có chứng chỉ nghề về điện và điện lạnh (tối thiểu).