Nhân viên kinh doanh

Locations

Ho Chi Minh

賃金

取引

Experience

1 五 1 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

建設材料

Job ID

1463

NIC’s Client

仕事内容

– Duy trì nguồn khách hàng hiện tại đồng thời phát triển mới khách hàng.
– Tư vấn, chăm sóc khách hàng thường xuyên.
– Xây dựng hình ảnh thương hiệu sản phẩm.
– Tham gia tổ chức các hội chợ triển lãm trong ngành.

必要なスキル

- Không yêu cầu kinh nghiệm. - Tiếng Anh khá. - Ham học hỏi, thái độ tích cực. - Có khả năng tư vấn, đàm phán tốt. - Hiểu biết về ngành nhựa, vật liệu xây dựng là một lợi thế.