Nhân viên kỹ thuật

Locations

賃金

取引

Experience

1 五

Job type

Industry

Job ID

810

NIC’s Client

仕事内容

Làm hướng dẫn công việc/ tiêu chuẩn sản xuất
Chịu trách nhiệm thông tin về sự thay đổi kỹ thuật (ECN)
Theo dõi quy trình thử nghiệm sản phẩm mới trong sản xuất

必要なスキル

Nữ. Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành điện tử Giao tiếp tiếng anh, kỹ năng vi tính tốt.