Nhân viên quản lý sản xuất

Locations

Ha Noi

賃金

取引

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

広告/プロモーション/PR

Job ID

1158

NIC’s Client

仕事内容

** Mô tả công việc:

– Phân tích, lập kế hoạch và quản trị hoạt động quản lý sản xuất nhằm rút ngắn thời gian sản xuất
– Xem xét kế hoạch sản xuất để đánh giá các rủi ro và báo cáo cho Trưởng phòng
– Kiểm soát tồn kho để tránh bị thiếu hàng hoặc tồn vượt định mức
– Lập kế hoạch và chỉ đạo cấp nguyên vật liệu vào sản xuất đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục
– Cải tiến các quy trình quản lý tồn kho, sản xuất và hệ thống quản lý sản xuất nhằm đáp ứng mong đợi của khách hàng
– Phân tích đơn hàng của khách hàng và lập kế hoạch sản xuất sao cho đáp ứng lịch giao hàng
– Xem xét việc thay đổi đơn hàng để có phương án thực thi phù hợp
– Điều tra các vấn đề liên quan đến quản lý sản xuất, phân tích nguyên nhân gốc rễ và đưa ra đối sách
– Đảm bảo công nhân viên thực thi đơn hàng tuân thủ các quy định về an toàn để đáp ứng tiến độ
– Hoạch định các thiết bị, nguyên vật liệu, nhân sự cần thiết cho mỗi đơn hàng
– Chỉ đạo thực hiện đơn hàng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất khi cần
– Phối hợp tốt với công nhân viên sản xuất và khách hàng để đạt được mục tiêu về hiệu quả sản xuất
– Đàm phán với khách hàng về đơn hàng dựa vào công suất máy móc và nguyên vật liệu hiện có
– Cân nhắc khối lượng công việc đang tồn để lập kế hoạch sản xuất cho các đơn hàng mới
– Phối hợp với các bộ phận như xuất nhập khẩu, sản xuất và mua hàng để xác định và giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, xuất hàng

** Yêu cầu công việc:

– Nam/nữ, từ 30 tuổi trở lên
– Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các trường Ngoại Thương, Kinh tế
– Tiếng Anh thuần thục, khả năng tiếng Nhật là một lợi thế
– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
– Có khả năng phân tích, tư duy về tổ chức, sắp xếp thứ tự ưu tiên, điều phối công việc
– Có khả năng tính toán chi phí, quản trị thời gian, giao tiếp và giải quyết tình huống
– Có hiểu biết về dây chuyền sản xuất công nghiệp.