PGĐ Tài chính

Locations

Ha Noi

賃金

1,800 - 2,500 USD

Experience

10 五 10 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

土木

Job ID

863

NIC’s Client

仕事内容

– Chỉ đạo trong lĩnh vực tài chính, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm soát tài chính toàn Công ty.
– Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống quản lý tài chính, đầu tư tài chính.
– Xây dựng và triển khai các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch tài chính ngắn hạn của Công ty.
– Phân tích và chủ trì thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư trước khi đề xuất Ban lãnh đạo Công ty đầu tư dự án về phương diện tài chính.

必要なスキル

Giới tính: Nam/Nữ, Tuổi từ 38 trở lên. Trình độ: Tốt nghiệp ĐH hoặc sau đại học các khối ngành Kinh tế, Tài chính. - Có chứng chỉ Giám đốc tài chính Kỹ năng công việc: - Am hiểu sâu sắc về tài chính; - Am hiểu về lĩnh vực đầu tư; - Am hiểu về M&A - Có kinh nghiệm quản lý sâu rộng, có tư duy chiến lược; - Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Trung thực, nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc, có kỹ năng giao tiếp và gắn bó lâu dài.