Phiên dịch viên (Tiếng Nhật)

Locations

Hung Yen

賃金

12,000,000 - 16,000,000 VND

Experience

1 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

他の

Job ID

2730

NIC’s Client

仕事内容

– Biên, Phiên dịch tiếng Nhật trong các cuộc họp.
– Soạn thảo và dịch tiếng Nhật – Việt các văn bản, tài liệu, báo cáo…
– Công việc khác được yêu cầu bởi cấp trên.

必要なスキル

– Nữ, Tiếng Nhật tốt, có thể phiên dịch (không yêu cầu bằng cấp)
– Có kinh nghiệm phiên dịch hiện trường khối sản xuất
– Ưu tiên ứng viên biết Tiếng anh

Benefit

– Ngày làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu
– Xe đưa đón từ Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên
– Bảo hiểm xã hội với đầy đủ lương
– Bảo hiểm tai nạn 24/7
– Bảo hiểm hộ gia đình cho bố mẹ/vợ/chồng
– Trợ cấp nuôi con dưới 6 tuổi cho cả nhân viên nam và nữ.
– Các khóa đào tạo: kỹ năng mềm theo chương trình chuẩn của công ty, đào tạo bên ngoài với chuyên gia, đào tạo kỹ thuật