Phó Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Hóa Học Đặc Biệt – (Phước Thái Đồng Nai)

Locations

Dong Nai

賃金

取引

Experience

2 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

製造

Job ID

2461

NIC’s Client

仕事内容

– Phát triển thị trường
– Quản lý và kiểm soát thông tin khách hàng.
– Phân công, giao việc, giám sát thực hiện công việc, quy trình, quy định, chính sách bán hàng của các nhóm bán hàng.
– Lập báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, công nợ , hàng lỗi hàng tháng.
– Hỗ trợ nhân viên kinh doanh liên hệ khách hàng, giải quyết vấn đề phát sinh (nếu có)
– Quản lý, kiểm soát thời gian và hiệu quả làm việc của nhân viên.
– Hỗ trợ, trực tiếp tham gia giải quyết các vướng mắc trong hoạt động bán hàng của nhân viên và bộ phận
– Tổ chức kế hoạch thử việc và đánh giá nhân viên mới trong phòng.
– Tổ chức đào tạo nhân viên trong phòng.
– Quản lý, thực hiện tiêu chuẩn hoạt động Showroom trưng bày, phòng làm việc của bộ phận.
– Quản lý, duy trì các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của phòng và Công ty.
– Tiếp nhận và triển khai các chính sách bán hàng, sản phẩm đến bộ phận kinh doanh.

必要なスキル

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học hoặc cao hơn - Kinh nghiệm 3- 5 năm ở vị trí tương đương - Tiếng Anh hoặc tiếng hoa cao cấp - Vi tính văn phòng - Độ tuổi dưới 30