Phó Quản Đốc(Cơ Khí)

Locations

Binh Duong

賃金

1,000 - 1,500 USD

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

製造

Job ID

1513

NIC’s Client

仕事内容

Job Brief
Vị trí Phó Quản Đốc có nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng trong việc hỗ trợ Quản Đốc và Giám Đốc Điều Hành trong công tác quản lý các công việc tại xưởng sản xuất. Có trách nhiệm động viên, thúc đẩy công nhân để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất theo đúng tiến độ.
Responsibilities
– Trợ giúp, tham mưu, và thay mặt quản đốc điều hành quản lý các công việc của xưởng sản xuất;
– Lập kế hoạch, triển khai, quản lý kế hoạch sản xuất theo đúng tiến độ đề ra;
– Quản lý công nhân trong nhà xưởng theo đúng nề nếp, nội quy của xưởng.;
– Thực hiện hoặc kiểm tra các bản vẽ sản xuất.

必要なスキル

Requirements - Tốt nghiệp ngành cơ khí, xây dựng hoặc tương đương; - Thành thạo phần mềm Autocad (2D) và các phần mềm Office; - Trên 3 năm làm trong nhà máy sản xuất, kinh nghiệm quản lý tương đương; - Ưu tiên 1981 ~ 1987.