Phó Tổng Giám đốc Tài chính

Locations

Ha Noi

賃金

3,000 - 6,500 USD

Experience

10 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

広告/プロモーション/PR

Job ID

2476

NIC’s Client

仕事内容

• Phân tích và xây dựng chính sách tài chính:
– Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty: Đánh giá, phân tích tình hình tài chính và đưa ra chiến lược phát triển phù hợp.
– Dựa trên hiệu quả kinh doanh, báo cáo tài chính Công ty để phân tích tình hình tài chính, kiểm soát ngân sách các bộ phận, phòng ban để đưa ra các quyết sách tài chính hợp lý cho Tổng giám đốc/ Chủ tịch HĐQT.
– Xây dựng các giải pháp thực hiện mục tiêu tài chính và mục tiêu kinh doanh chung của Công ty, trình Tổng giám đốc /Chủ tịch HĐQT phê chuẩn kế hoạch tài chính trung hạn, dài hạn.
• Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính:
– Triển khai và kiểm soát các kế hoạch tài chính của Công ty và các đơn vị đã được phê duyệt.
– Quản lý luân chuyển của dòng tiền, giám sát toàn bộ ngân sách. Đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Công ty cho hoạt động đầu tư, SXKD.
– Xây dựng và vận dụng hiệu quả các công cụ tài chính để thực hiện các phương án huy động vốn cần thiết phục vụ cho hoạt động của Công ty.
– Quản lý và chỉ đạo hoạt động của bộ phận: Tài chính, Kế toán. Đảm bảo tuân thủ quy định, chuẩn mực tài chính, kế toán.
• Đối ngoại và 1 số công việc khác:
– Làm việc và phát triển các mối quan hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư,…
– Thực hiện các báo cáo công việc theo định kỳ, đột xuất theo chỉ đạo từ Tổng giám đốc/ Chủ tịch HĐQT
– Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng giám đốc/ Chủ tịch HĐQT.

必要なスキル

- Nam/ Nữ, tốt nghiệp: Đại học chính quy trở lên các ngành liên quan tới Tài chính, Kế toán - Kiểm toán, Ngân hàng. - Là người có khả năng lãnh đạo, bao quát và quản lý rủi ro tốt - Kinh nghiệm: trên 10 năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán ở vị trí tương đương hoặc Giám đốc Tài chính tại các Công ty, Tập đoàn lớn. - Ưu tiên: ứng viên đã có kinh nghiệm ở các đơn vị sản xuất kinh doanh với quy mô > 500 nhân sự. Có chứng chỉ CFO, CPA, ACCA.

Benefit

- Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm. - Thưởng: Theo hiệu quả công việc, tháng lương 13 và theo hiệu quả kinh doanh của Công ty. - Được cấp ô tô riêng. - Du lịch trong- ngoài nước theo chính sách Công ty. - Các hoạt động tập thể: Liên hoan kết nối phòng ban theo định kỳ, tổ chức Sinh nhật, 8/3, 20/10,…các chế độ khác theo Quy định Công ty và theo Luật lao động. - BHXH – BHYT- BHTN: Ngay sau khi hết thử việc. - Môi trường làm việc: Thân thiện, vui vẻ, cùng hợp tác phát triển.