Quản Lý Sản Xuất Hạt Điều (Bắc Tân Uyên – Bình Dương)

Locations

Binh Duong

賃金

12,000,000 - 18,000,000 VND

Experience

5 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

農業

Job ID

2111

NIC’s Client

仕事内容

Xây dựng quy trình sản xuất:
– Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình sản xuất, quy trình quản lý chất lượng sản phẩm…
– Phổ biến, hướng dẫn các nội dung trong quy trình đến nhân viên cấp dưới;

Lập kế hoạch sản xuất:
– Chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất – chế biến theo đơn hàng và theo yêu cầu;
– Thông báo kế hoạch sản xuất, phân công công việc cho các tổ.

Hàng hóa, nguyên vật liệu:
– Chỉ đạo, quản lý, kiểm soát việc nhập, xuất hàng hóa trong kho; tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm qua các công đoạn chế biến;
– Xây dựng phương án phòng chống, ngăn ngừa và xử lý sự cố hàng hóa;
– Giám sát thực hiện vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng, phối hợp tổ chức việc hun trùng đối với hàng hóa của nhà máy;
– Kiểm tra và xác nhận các số liệu liên quan đến quá trình sản xuất, nhập hàng hóa để phục vụ cho việc thanh toán.

Máy móc trang thiết bị:
– Kiểm tra tình hình hoạt động, thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ;
– Kiểm soát các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hợp lý;

Quản lý Nhân sự:
– Tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát quá trình làm việc của công nhân;
– Sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với năng suất của các khâu;
– Lập kế hoạch, phối hợp với bộ phận liên quan tuyển dụng lao động khi cần
– Tổ chức đào tạo, huấn luyện để nâng cao tay nghề của công nhân;
– Đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả sản xuất;

Quản lý Hành Chính:
– Tổ chức triển khai thực hiện nội quy, công tác 5S, ATVSLĐ, PCCC, thiên tai, bão lụt, đảm bảo an ninh của Nhà máy;
– Kiểm soát định mức điện tiêu thụ trên 1 tấn sản phẩm.

ISO, HACCP:
– Phối hợp với ISO xây dựng và đưa vào áp dụng hệ thống quy trình sản xuất tại Nhà máy theo tiêu chuẩn;

Công việc khác:
– Xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiện với công nhân trong xưởng;
– Tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản hồi của công nhân;
– Lập các báo cáo định kỳ/theo yêu cầu phản ánh số liệu về tình hình SXKD

必要なスキル

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý kinh doanh hoặc Bảo quản chế biến nông sản/thực phẩm. - Có 05 năm kinh nghiệm làm việc trong nhà máy sản xuất Điều, trong đó có ít nhất 03 năm làm quản lý sản xuất. - Đã từng làm việc tại nhà máy đạt chứng nhận ISO 22000:2005 hoặc BRC, FSSC 22000, ISO 9001:2015… - Kiến thức về quản lý và điều hành sản xuất; quản trị nhân sự; kỹ thuật chế biến sản xuất điều.