Sales Manager

Locations

Ha Noi

賃金

1,500 - 2,000 USD

Experience

0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

工業製品建設材料産業サービス

Job ID

2479

NIC’s Client

仕事内容

Nhiệm vụ Trưởng phòng Sale bao gồm tìm kiếm dự án, phát triển các chiến lược kinh doanh cho công ty, xây dựng mối quan hệ với đối tác khách hàng, và hiểu về thị trường và xu hướng của ngành xây dựng cũng như đối thủ cạnh tranh.
– Đạt chỉ tiêu doanh số hàng năm trong phạm vi lãnh thổ và tài khoản được chỉ định. CHỉ tiêu đạt ra dựa theo kinh nghiệm và khả năng.
– Phát triển và thực hiện kế hoạch chiến lược để đạt được mục tiêu bán hàng và mở rộng cơ sở khách hàng.
– Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng bền vững, lâu dài.
– Quan hệ hợp tác với các công ty khác để cùng phát triển.
– Truyền đạt hiệu quả giá trị công ty thông qua hỗ trợ từ Marketing.
– Hiểu, nghiên cứu thị trường xây dựng, xu hướng phát triển của ngành xây dựng.
– Báo cáo theo tháng/quý, cập nhật thông tin trực tiếp tới ban giám đốc đều đặn.
– Hỗ trợ công ty trong quá trình thanh toán, đòi nợ.

必要なスキル

Có kinh nghiệm Sale, độ tuổi 30 – 45 tuổi, có bằng đại học, cao đẳng. - Hiểu về ngành xây dựng. - Khả năng giao tiếp, trình bày và thuyết trình. - Kỹ năng lắng nghe, đàm phán và thuyết phục, khả năng sử dụng tiếng anh. - Khả năng lãnh đạo, điều phối, đào tạo nhân viên cấp dưới.