Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu – Hà Nội

Locations

Ha Noi,

賃金

取引

Experience

2 五

Job type

フルタイムパーマネント,フルタイムパーマネント

Industry

工業製品工業製品

Job ID

728

NIC’s Client

仕事内容

Chi tiết công việc
** Công việc nghiệp vụ:
o Lập đơn hỏi hàng, đặt hàng và giao dịch trực tiếp với nhà cung cấp nước ngoài đối với mảng sản phẩm phụ trách;
o Tiến hành giao dịch, đàm phán các điều khoản có lợi nhất cho mỗi đơn hàng như giá cả, thời gian giao hàng, vận chuyển và thanh toán…;
o Báo giá cost, theo dõi tiến độ giao hàng, tiến độ thanh toán, cập nhật báo cáo và thông báo thời gian hàng về cho phòng kinh doanh;
o Khiếu nại nhà cung cấp trong trường hợp hàng thiếu, sai so với đơn đặt hàng;
o Cung cấp giấy tờ cần thiết cho các bộ phận, cá nhân trong công ty sau khi có sự đồng ý của trưởng phòng hoặc giám đốc;
o Thực hiện các công việc đột xuất do trưởng phòng hoặc giám đốc giao;
o Dịch các tài liệu tiếng anh phục vụ công việc liên quan đến sản phẩm phụ trách hoặc các công việc chung của Công ty;
o Làm các báo cáo định kỳ theo qui định của phòng và công ty;
o Bàn giao công việc đang làm và theo dõi cho phó phòng (hoặc trưởng phòng) trước các ngày nghỉ;
o Hỗ trợ các nhân viên khác để cùng hoàn thành tốt công việc;
** Tiêu chí đánh giá:
o Hoàn thành công việc đúng hoặc sớm hơn thời gian yêu cầu;
o Không có các lô hàng nhầm, chậm, lỗi;
o Báo cáo nhanh, kịp thời các vướng mắc và vấn đề phát sinh với Trưởng phòng;
o Hỗ trợ tốt Phòng Kinh doanh trong vấn đề cung cấp thông tin hàng hoá, giá cả;
o Sáng kiến trong việc giảm giá thành hoặc tiết kiệm chi phí.
o Các công việc khác theo sự phân công chỉ đạo của Trưởng phòng.
Quyền hạn
** Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi của người lao động theo quy định của Nội quy lao động của Công ty và các quyền lợi khác theo quy định của Pháp luật hiện hành khi được quyết định tiếp nhận chính thức