Senior Account Manager/ Quản lý kinh doanh Khối (Ngân hàng)

Locations

Ha Noi,

賃金

1,500 - 2,500 USD

Experience

8 五

Job type

フルタイムパーマネント,フルタイムパーマネント

Industry

IT-ソフトウェアIT-ソフトウェア

Job ID

735

NIC’s Client

仕事内容

Mô tả công việc

– Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới, phát hiện những cơ hội kinh doanh sản phẩm, giải pháp CNTT cho khách hàng thuộc lĩnh vực ngân hàng;
– Chăm sóc, duy trì, cập nhật thông tin đầy đủ về khách hàng;
– Đảm bảo doanh số được giao trong kinh doanh;
– Theo dõi, hỗ trợ các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Yêu cầu

Kiến thức, kinh nghiệm:
– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế/ Ngân hàng/ CNTT;
– Ít nhất 08 năm kinh nghiệm kinh doanh dự án các sản phẩm, giải pháp CNTT;
– Ít nhất 03 năm kinh nghiệm được kiểm chứng về kinh doanh dự án trong lĩnh vực Ngân hàng với vai trò phụ trách khách hàng;
– Có hiểu biết về các giải pháp, sản phẩm;
– Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng, tài chính;
– Ngoại ngữ: Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo;
– Tin học: Văn phòng.
Kỹ năng:
– Kỹ năng ứng xử, giao tiếp tốt;
– Kỹ năng đàm phán, bán hàng và làm việc theo nhóm;
– Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, nhiệt tình trong công việc.
Yêu cầu khác:
– Sức khỏe, ngoại hình, tính tuân thủ kỷ luật;