Senior Java Developer

Locations

Ha Noi

賃金

1,000 - 1,500 USD

Experience

2 五 2 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

IT-ソフトウェア

Job ID

829

NIC’s Client

仕事内容

– Tham gia vào các dự án phần mềm với những doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản
– Phát triển các ứng dụng web và webservice, tìm hiểu các công nghệ mới
– Tham gia vào thiết kế và review source code
– Tiếp cận và được đào tạo theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum
– Luôn cập nhật tiến độ và thông báo tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý dự án

必要なスキル

- Nắm vững Java Core và J2EE, có kinh nghiệm làm các ứng dụng Java Web - Có kinh nghiệm với Struts, Spring, Hibernate, ... Biết Seasar2 là một lợi thế - Thao tác tốt với HTML, CSS, JavaScript (Jquery, AngularJS, Ajax, ...), Bootstrap, JSON, XML, ... - Có hiểu biết về DI, OOP, MVC Framework, ORM, RESTful, Design Patterns - Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: GIT, SVN, Ant, Maven, ... - Sử dụng tốt các IDEs: Eclipse, NetBeans, ... - Có kinh nghiệm làm việc với một trong các WebServer: Apache, Tomcat, Jboss, Websphere ... - Thao tác tốt với một trong các Database: MySQL, PostgreSQL, Oracle, ... có kinh nghiệm làm việc với Big Data là một lợi thế - Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án theo mô hình Agile - Có khả năng làm việc teamwork cũng như làm việc độc lập - Có thể làm việc dưới áp lực cao về deadline cũng như chất lượng sản phẩm - Khả năng tuy duy tốt, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công việc được giao - Sử dụng thành thạo tiếng Anh đọc và viết.

Benefit

Được hưởng trợ cấp ăn trưa Trợ cấp đi lại Du lịch hàng năm Khám sức khỏe 1 năm/1 lần