Software Trainer

Locations

Ha Noi

賃金

500 - 1,000 USD

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

IT-ソフトウェア

Job ID

877

NIC’s Client

仕事内容

– Tham gia vào training cho Interns, New Dev, … về ngôn ngữ lập trình (Ruby, PHP, IOS, Android, Java, …) theo nội dung training của Công ty
– Tham gia vào quản lý nhóm học viên, xây dựng và cập nhật nội dung training
– Tham gia vào các dự án phần mềm với những doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản hoặc các dự án nội bộ trong Công ty
– Tiếp cận và được đào tạo theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum
– Luôn cập nhật tiến độ và thông báo tình trạng công việc trực tiếp tới quản lý trực tiếp

必要なスキル

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với một trong các ngôn ngữ sau: Ruby, PHP, Java, C#, Android, Objective-C, ... và sẵn sàng học ngôn ngữ lập trình mới phục vụ cho quá trình training - Có kinh nghiệm làm trainer là một lợi thế - Yêu thích công việc training, mong muốn được truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho học viên. Có khả năng thuyết trình, truyền đạt cảm hứng cho học viên - Tư duy thuật toán tốt, có hiểu biết về DI, OOP, MVC Framework, ORM, RESTful, Design Patterns, ... - Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: GIT, SVN, Ant, Maven, ... - Thao tác tốt với một trong các Database: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, ... - Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án theo mô hình Agile - Có khả năng làm việc teamwork cũng như làm việc độc lập - Có thể làm việc dưới áp lực cao về deadline - Khả năng tuy duy tốt, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công việc được giao - Sử dụng thành thạo tiếng Anh đọc và viết - Biết tiếng Nhật là một lợi thế lớn

Benefit

- BHXH - Trợ cấp xã hội - Trợ cấp đi lại - Trợ cấp ăn trưa - Các chứng chỉ liên quan