Training Manager (Sales Training) – HCM

Locations

Ho Chi Minh

賃金

取引

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

電気/電子

Job ID

1278

NIC’s Client

仕事内容

Mô tả công việc:

– Quản lý đội ngũ Huấn Luyện nhân viên bán hàng
– Lên kế hoạch, sắp xếp công việc cho đội ngũ.
– Huấn luyện nhân viên đối tác sản phẩm dòng điện thoại Smart Phone
– Thúc đẩy tinh thần làm việc cho đội ngũ nhân viên hiện tại và xây dựng văn hoá công ty
– Hỗ trợ quản lý hình ảnh trưng bày, tác phong làm việc nhân viên trong khu vực phục trách
• Chịu trách nhiệm đào tạo về các thông tin sản phẩm mới, phương thức thúc đẩy bán hàng, triển khai các kế hoạch đào tạo nhằm tăng thị phần sản phẩm.
• Đào tạo tri thức về sản phẩm cho nhân viên. Tối ưu hóa và tăng cường khóa đào tạo cho nhân viên đối với các dòng sản phẩm chủ đạo.
• Thông qua nghiên cứu khảo sát và căn cứ vào kỹ năng của mỗi PG khác nhau để sửa đổi và định ra các nội dung đào tạo khác nhau, nhằm hoàn thiện và thúc đẩy kỹ năng bán hàng của họ.
• Phát triển và tối ưu hóa tài liệu đào tạo cho mục đích sử dụng thích hợp
• Quản lý PG
• Chịu trách nhiệm đào tạo về các thông tin sản phẩm mới, phương thức thúc đẩy bán hàng, triển khai các kế hoạch đào tạo nhằm tăng thị phần sản phẩm.
• Đào tạo tri thức về sản phẩm cho nhân viên. Tối ưu hóa và tăng cường khóa đào tạo cho nhân viên đối với các dòng sản phẩm chủ đạo.
• Thông qua nghiên cứu khảo sát và căn cứ vào kỹ năng của mỗi PG khác nhau để sửa đổi và định ra các nội dung đào tạo khác nhau, nhằm hoàn thiện và thúc đẩy kỹ năng bán hàng của họ.
• Phát triển và tối ưu hóa tài liệu đào tạo cho mục đích sử dụng thích hợp
• Quản lý PG

必要なスキル

• Trình độ : tốt nghiệp đại học hoặc đại học trở lên • Ngành, chuyên ngành đào tạo : ưu tiên kinh nghiệm Training mặt hàng điện thoại di động • Kinh nghiệm : 3 năm trở lên • Ngoại ngữ : Tiếng Anh giao tiếp • Kỹ năng : có khả năng thuyết trình, nói trước đám đông • Chủ động trong công việc. • Không vướng bận việc học hành, gia đình, có thể đi công tác. • Mức lương : thỏa thuận