Trợ Lý Điều Hành Khối Hành Chính

Locations

Ho Chi Minh

賃金

1,200 - 1,500 USD

Experience

3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

不動産

Job ID

2495

NIC’s Client

仕事内容

I. Mục đích công việc:
Luôn hoàn thành công việc, báo cáo chính xác, kịp thời, chấp hành chỉ đạo cấp trên, tuân thủ nội quy, quy chế, quy định, quy trình nội bộ của công ty.
Báo cáo trực tiếp: Giám Đốc Khối Tổ Chức Hành Chính
II. Mô tả công việc
1. Quản trị hệ thống dữ liệu, thông tin nhân sự
Chịu trách nhiệm chung:
 Theo dõi tiến độ triển khai kế hoạch nghiệp vụ quản trị ngành dọc xuyên suốt công ty thành viên;
 Đảm nhiệm vai trò chủ trì hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ tính tuân thủ hệ thống nghiệp vụ quản trị ngành dọc, trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thường niên, đột xuất đã có sự phê duyệt của cấp thẩm quyền.
 Tham mưu xây dựng, phối hợp triển khai hệ thống quản trị dữ liệu nhân sự.
 Đảm nhiệm vai trò tổng hợp báo cáo, phối hợp tổ chức việc phân tích dữ liệu để hoàn thành các báo cáo đề xuất giải pháp.
 Thư ký các cuộc họp có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Khối.
 Đầu mối kiểm soát mọi văn bản đi, đến, và ban hành theo chức năng, nhiệm vụ của Khối trên cơ sở phân cấp điều hành.
2. Tham gia các dự án
– Đề xuất, xây dựng và tham gia hoặc được chỉ định tham gia vào các dự án của Công ty trong từng thời kỳ.
3. Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý
 Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý
III. Yêu Cầu Tiêu Chuẩn Tối Thiểu
– Trình độc chuyên môn: Thuộc các khối ngành QTNS, Luật hoặc tương đương
– Kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực Tổ chức Hành chính, trong đó 2 năm làm quản lý
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá
IV. Các Yêu Cầu Khác:
– Ưu tiên ứng viên có trình độ sau Đại học.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản (chủ đầu tư), Xây dựng, Tài chính Ngân hàng có quy mô từ 1000 nhân viên trở lên.
– Từng quản lý Phòng/Ban/Bộ phận có từ 05 nhân viên trở lên.
– Có khả năng làm việc dưới cường độ và áp lực công việc cao.
– Sẵn sàng đi công tác/làm việc ngoài giờ.