Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ (Rủi Ro Xây Dựng)

Locations

Ha Noi

賃金

20,000,000 - 30,000,000 USD

Experience

5 五 5 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

広告/プロモーション/PR

Job ID

1113

NIC’s Client

仕事内容

** Mô tả công việc:
• Tham mưu cho TGĐ về những bất hợp lý trong quá trình hoạt động của Công ty; phát huy những tiềm năng, lợi thế … giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa và xử lý những sai phạm, sự vụ (nếu có) do các cá nhân, phòng, ban, bộ phận, đơn vị thành viên … trong quá trình quản lý – điều hành Công ty;
• Kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên của Công ty … nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa những sai phạm, sự cố trong quá trình quản lý – điều hành Công ty; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SX-KD của Công ty;
• Quản lí, đôn đốc và triển khai thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh;
• Chịu trách nhiệm xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát và thanh tra nội bộ.
• Chủ trì lập kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện chương trình hành động của ban kiểm soát và thanh tra nội bộ.
• Kiểm tra tính hợp lý, sự lãng phí trong các kế hoạch mua sắm vật tư định kỳ hàng tuần, hàng tháng, biện pháp thi công công trình tại các dự án;
• Hoạch định mục tiêu, chiến lược, nội dung và phương thức hoạt động của Ban KS và TTNB.
• Lường trước các nguy cơ gian lận, rủi ro liên quan đến hệ thống kiểm soát thanh tra nội bộ, phát hiện và đề xuất phương án xử lý sớm nhằm ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả.
• Chịu trách nhiệm nghiên cứu tính khả thi và đề xuất áp dụng các biện pháp/hệ thống quản lý tiên tiến, các phần mềm hỗ trợ, những cải tổ trong hệ thống quản lí.
• Chỉ đạo phối hợp cùng các bộ phận chức năng thực hiện điều tra các vụ việc vi phạm, đề xuất xử lý sai phạm, nếu cần;
• Công tác quản lý nhân sự trong Ban.
• Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc khác.

** Yêu cầu công việc:

• Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên.Chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xây dựng, Luật.
• Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
• Am hiểu về các văn bản pháp luật liên quan đến các lĩnh vực: tài chính-kế toán, đầu tư, xây dựng, quản lý dự án.
• Nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng, đấu thầu, tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng hiện hành và các quy định liên quan.
• Am hiểu trong lĩnh vực tổ chức, điều hành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.
• Trình bày, đàm phán, thuyết phục, phân tích xử lý vấn đề.
• Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành.
• Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.
• Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
• Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
• Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.
• Đạo đức/ Uy tín cá nhân/ Tính gắn kết lâu dài.
• Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Power point …
• Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.