Trưởng Phòng Dịch Vụ Hậu Mãi

Locations

Ho Chi Minh

賃金

800 - 1,200 USD

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

工業製品

Job ID

1268

NIC’s Client

仕事内容

Mô tả công việc:
– Kiểm tra, theo dõi việc đánh giá nội bộ qua các kỳ đánh giá.
– Chỉ đạo nhóm ISO/Đánh giá nội bộ và hướng dẫn các bộ phận liên quan hoàn thiện tài liệu hồ sơ và tuân thủ quy trình nhằm tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn.
– Thực hiện hướng dẫn quy trình làm việc theo ISO cho các bộ phận.
– Phát triển và hoàn thiện hệ thống quy trình và tài liệu của nhà máy.
– Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo nhân viên liên quan đến các tiêu chuẩn.
– Chịu trách nhiệm chính các vấn đề về audit trong và ngoài
– Chịu trách nhiệm đánh giá nhân viên định kỳ theo hệ thống KPI
– Báo cáo: thực hiện báo cáo tuần và báo cáo tháng cho Giám đốc chất lượng.

必要なスキル

Yêu cầu công việc: -Cao đẳng/đại học trở lên - Kỹ năng quản lý, phân tích và giải quyết vấn đề tốt - Kỹ năng phân tích số liệu thống kê, lập báo cáo. - Giỏi phân tích số liệu Exel - Có kinh nghiệm trong sử dụng phần mềm ERP - Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí Customer services cho các công ty sản xuất điện tử. - Anh văn giao tiếp.