Trưởng Phòng Kế Hoạch Biết Tiếng Hoa – (Đức Hòa, Long An)

Locations

Long An

賃金

20,000,000 - 30,000,000 VND

Experience

2 五 2 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

製造

Job ID

1801

NIC’s Client

仕事内容

Mô tả công việc:
‘- Lập kế hoạch sản xuất cho toàn Nhà Máy dựa trên nhu cầu của P.KD.
– Đảm bảo tiến độ sản xuất đúng tiến độ.
– Kết hợp với bộ phận kho và các phòng ban đảm bảo vật tư đầy đủ cho sản xuất
– Theo dõi, đôn đốc các bộ phận sản xuất đúng kế hoạch
– Giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng sản phẩm.
-Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý sản xuất trong ngành nhựa
Yêu cầu:
– Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương
– Tiếng hoa lưu loát
– Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nhựa