Trưởng Phòng Kế Hoạch – Sản Xuất – (Đức Hòa, Long An)

Locations

Long An

賃金

20,000,000 - 30,000,000 VND

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

製造

Job ID

1817

NIC’s Client

仕事内容

Job Description
Mô tả công việc:
‘- Lập kế hoạch sản xuất cho toàn Nhà Máy dựa trên nhu cầu của P.KD.
– Đảm bảo tiến độ sản xuất đúng tiến độ.
– Kết hợp với bộ phận kho và các phòng ban đảm bảo vật tư đầy đủ cho sản xuất
– Theo dõi, đôn đốc các bộ phận sản xuất đúng kế hoạch
– Giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng sản phẩm.
-Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý sản xuất trong ngành nhựa
Yêu cầu:
– Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương

– Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nhựa
Job Requirements
– Required Number: 1
– Year Experience: 2 Years
– Minimum Career Level: Manager
– Minimum Education Level: Bachelor Degree
– Job Skills:
– Language:
– Computer Skill:
– Non Technology Skill:
– Others skill: