Trưởng Phòng Kinh Doanh & Tiếp Thị – Bất Động Sản

Locations

Ho Chi Minh

賃金

2,000 - 2,500 USD

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

不動産

Job ID

1721

NIC’s Client

仕事内容

1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC.
 Thiếp lập và quản lý kế hoạch kinh doanh và tiếp thị, bao gồm kế hoạch ngân sách kinh doanh và tiếp thị cho dự án từ giai đoạn trước xây dựng đến giai đoạn sau bàn giao và đưa vào sử dụng, bao gồm nhận diện thương hiệu, tiếp thị, truyền thông, bán hàng, quản lý đại lý bán hàng, quản lý sau bán hàng, v.v…
 Thiếp lập và quản lý kế hoạch tuyển dụng nhân sự của phòng kinh doanh và tiếp thị với sự hỗ trợ của Trưởng phòng Hành chánh & Nhân sự.
 Quản lý và giám sát nhân sự của phòng kinh doanh và tiếp thị bao gồm việc giao việc, ủy quyền, quản lý chất lượng công việc, đánh giá hiệu quả công việc, các đề xuất khen thưởng, kỷ luật, điều chỉnh lương, v.v…
 Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của nhân viên kinh doanh và các đại lý bán hàng, tổng hợp các báo cáo tiếp xúc, đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến phương pháp tiếp xúc và huấn luyện lại cho nhân viên.
 Chịu trách nhiệm điều phối công việc đàm phán và ký kết các hợp đồng với khách hàng.
 Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên kinh doanh.
 Quản lý việc phối hợp với các Phòng ban khác trong công ty như Phòng quản lý dự án, Phòng phát triển dự án, Phòng tài chính & kế toán cũng như các tư vấn, đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu của dự án để góp phần hoàn thành dự án đúng tiến độ, an toàn, trong phạm vi chi phí được duyệt và mang lại hiệu quả kinh tế và thương hiệu cao nhất cho Công ty.
 Các nhiệm vụ khác được Hội đồng Quản trị và Giám đốc Điều hành giao phó & ủy quyền.
 Báo cáo cho Giám đốc Điều hành.

必要なスキル

2. YÊU CẦU CHUNG:  Số năm kinh nghiệm tối thiểu trong lĩnh vực bán hàng & tiếp thị căn hộ cao cấp: 8 năm.  Số năm kinh nghiệm tối thiểu ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh & Tiếp thị cho dự án căn hộ cao cấp: 3 năm.  Bằng cấp tối thiểu: Cử nhân các ngành Quản trị kinh doanh/ Kinh tế/ Thương mại/Tài chính/Ngoại thương.  Độ tuổi: từ 30-40.  Thành thạo tiếng Anh 4 kỹ năng.  Thành thạo tin học văn phòng.  Phẩm chất cần có: Trung thực, chính trực, năng động, cầu tiến và có trách nhiệm trong công việc.Ứng viên vui lòng gởi hồ sơ bằng tiếng Việt