Trưởng Phòng Sản Xuất(Tiếng hoa) – Đồng Nai (Thác Giang Điền)

Locations

Dong Nai

賃金

20,000,000 - 30,000,000 VND

Experience

2 五 2 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

製造

Job ID

2391

NIC’s Client

仕事内容

Mô tả công việc
a. Hoạch định:
– Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, các phương án, đề án để quản lý hoặc thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ được giao đảm nhận.
– Triển khai các biện pháp nhằm thực hiện các kế hoạch sản xuất được giao, kế hoạch bố trí máy, kế hoạch cung ứng vật tư kỷ thuật….đảm bảo chi phí thấp nhất phù hợp với nhu cầu công ty.
– Tổ chức xây dựng, hoàn thiện và quản lý chặt chẽ hệ thống định mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, tổ chức lao động khoa học….đảm bảo chi phí cho một đơn vị sản phẩm ít nhất. Xây dựng các quy trình công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001, GRS.
– Phối hợp cùng với bộ phận khác trong công ty soạn thảo kế hoạch sản xuất- kinh doanh-kỷ thuật-tài chính công ty
b. Sản xuất:
– Tổ chức thực hiện phương án sản xuất của nhà máy trên cơ sở kế hoạch được giao, thực hiện các vấn đề mang tính chiến thuật trong từng giai đoạn.
– Trực tiếp chỉ huy, điều hành quá trình tổ chức sản xuất trong nhà máy theo kế hoạch và sản lượng và chất lượng được giao, theo dõi tiến độ sản xuát, đảm bảo khi thác triệt để công suất máy móc thiết bị.
Yêu Cẩu Công Việc
– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Đại Học trở lên
– Tiếng hoa giao tiếp lưu loát tiếng hoa cả nói và viết
– Chịu áp lực công việc
Ưu tiên :
– Kiến thức: Nắm vững quy trình công nghệ và hiểu rõ tiêu chuẩn sản phẩm ngành điện tử
– Kinh nghiệm: Đã từng làm công tác quản lý và điều hành cấp nhà máy tối thiểu 2 năm