UI/UX Designer(WEB Service & Smartphone Apps)

Locations

Ha Noi,Ho Chi Minh

賃金

600 - 1,000 USD

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

IT-ソフトウェア

Job ID

943

NIC’s Client

仕事内容

Sẽ có ~ 3 tháng training tại Hà Nội, sau đó sẽ làm việc tại Hồ Chí Minh để tham gia xây dựng New Business cho công ty.

必要なスキル

- UI/UX Designer cho WEB Service và ứng dụng Smartphone - Có trên 3 năm kinh nghiệm thiết kế WEB và ứng dụng hoặc năng lực tương đương - Gửi kèm portfolio (những sản phẩm đã làm) - Có kinh nghiệm làm việc nhóm, phối hợp cùng với các Lập trình viên để xây dựng service - Kinh nghiệm thiết kế bằng Photoshop/Illustrator - Kinh nghiệm cải thiện UI/UX dựa trên các con số từ tool phân tích log ví dụ như Google Analytics v.v... - Người hiểu được tầm quan trọng của các con số trên phân tích log v.v...và tính khả dụng của chúng để có thể linh hoạt thay đổi thiết kế. - Người có có khả năng Ho-Ren-So tốt